Itt olvasható a verseny beszámolója.

2021.06.07.

Kedves Résztvevők! 
Közzétesszük a verseny harmadik fordulójának eredményét és a három forduló összesítését.

Helyezettek

Az első 6  csapatot, akik a három forduló során a legtöbb pontot érték el,  oklevéllel és értékes könyvutalvánnyal jutalmazzuk. A jutalmakat és az okleveleket postán küldjük ki az intézményekbe.

Itt megtekinthető a verseny során készített legszebb címerek összesítője.

2021.05.31.

---

Kedves Résztvevők! 
Közzétesszük a verseny második fordulójának eredményét.
Csapatnév szerint  abc rendben olvashatók a pontszámok.

Innen letölthető.

---

Kedves Résztvevők!

Innen letölthető a Takáts Sándor Történelem Verseny harmadik fordulójának feladatlapja.

Visszaküldési határidő: 2021. május 14. (péntek)

takats [dot] sandor [dot] versenyatkecskemet [dot] piarista [dot] hu
Levélcím: Piarista Gimnázium és Általános Iskola, 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5.

---

Kedves Résztvevők! 
Közzétesszük a vereny első fordulójának eredményét.
Csapatnév szerint  abc rendben olvashatók a pontszámok.

Innen letölthető.

---

Innen letölthető a Takáts Sándor Történelem Verseny második fordulójának feladatlapja.

Visszaküldési határidő: 2021. április 2. 

takats [dot] sandor [dot] versenyatkecskemet [dot] piarista [dot] hu
Levélcím: Piarista Gimnázium és Általános Iskola, 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5.

---

Innen letölthető a Takáts Sándor Történelem Verseny első fordulójának feladatlapja.

Visszaküldési határidő: 2021. február 26.

takats [dot] sandor [dot] versenyatkecskemet [dot] piarista [dot] hu
Levélcím: Piarista Gimnázium és Általános Iskola, 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5.

----

 

Az idei tanévben is meghirdetjük a Katolikus Iskolák XVIII. Takáts Sándor Történelem Versenyét. 
A pandémiára való tekintettel az idei tanévben a vetélkedő az online térbe költözött!

A verseny célja:

            Nemzeti múltunk és a történelem tantárgy iránti érdeklődés felkeltése a gyermekekben. A társadalomtudományok iránt érdeklődő tehetséges tanulók kiválasztása, készségeik, képességeik játékos formában történő sokoldalú kibontakoztatása.

            Kiemelt pedagógiai feladatunk a történelem, a társadalomismeret, a honismeret és az állampolgári ismeretekhez kapcsolódóan az anyanyelvi kommunikáció, a szóbeli és írásbeli kifejező- készség, az esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése. Önálló ismeretszerzésen, szövegértési és szövegalkotási feladatokon keresztül kialakítani a tanulókban a lényegkiemelés, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás képességét. A verseny folyamán az IKT eszközök változatos használatával fejlesztjük a tanulók digitális kompetenciáját. Mindezekkel igyekszünk, megalapozni a felnövekő generációk helyes történelemszemléletét, nemzeti identitását.

A verseny témája

„Tudjuk azt, hogy … nem más vesztette a mi szegény hazánkat, sőt a magyar korona alatt lévő országokat, … mint a magunk között való ördögi irigység, halálos gyűlölség, a rettenetes pártütések és árultatások.”

 (Bethlen Gábor)

ERDÉLY

NEMZETI FEJEDELMEINK KORÁBAN

János Zsigmondtól II. Rákóczi Ferencig

(1541 – 1711)

            Történelmünk zivataros 16-17. században a török és a német által egyaránt szorongatott magyarság erős védőbástyájává vált az Erdélyi Fejedelemség. Messze világító fáklya volt ebben a korszakban a magyar szellem és a kultúra terén a Gyulafehérvárott székelő erdélyi fejedelmi udvar.  Hatása a három részre szakadt magyarság kultúrájának formálódására nagyobb volt, mint a bécsi udvaré. A magyar nyelvű írásbeliség hivatalossá tételével utat nyitott nemzeti irodalmunk későreneszánsz kivirágzásának. Ez az időszak a reformáció és a katolikus megújulás viharos korszaka, a tordai „vallásszabadságtól” az erdélyi katolikus püspökség újjászervezéséig. E korban sújtotta e térséget a tizenötéves háború, a harmincéves háború, majd a nagy felszabadító háború és a kuruc mozgalmak pusztításai. A három nemzet unióján alapuló kicsiny erdélyi ország fennmaradásáért küzdve számtalan államférfit, hőst és alkotót adott a magyar történelemnek. E vetélkedő sorozattal személyes példájukat kívánjuk feleleveníteni és korukat megismertetni a következő nemzedékkel, ezzel is erősítve önbecsülésüket és nemzeti azonosságtudatukat.

Ajánlott irodalom:

Alap munkák:
1./ Iskolai történelem tankönyved ide vágó fejezetei (1541-1711)

2./ Történelmi atlaszod ide vágó térképei (Magyarország és Európa 1541-1711)

3./Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Magyar Könyvklub, Bp. 1999. (A 16-17. századi magyar királyok és erdélyi fejedelmek életrajzai.)

4./ Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (100 portré a magyar történelemből)
Rubicon-Aquila-Könyvek, Bp. 2000.
(Fráter György, Báthory István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Esterházy Miklós, Zrínyi Miklós, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György, Esterházy Pál, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Károlyi Sándor életrajzai).

5./ Papp Klára: Erdélyi fejedelmek. Alexandra, Bp. 2008.

6./ B. Szabó János, Somogyi Győző: Az erdélyi fejedelemség hadserege. Zrínyi Kiadó, Bp. 1996.

Ajánlott könyvek:

1./ Magyarország hadtörténete (szerk.: Mészáros Kálmán). II. kötet. Az oszmán hódítás kora (1526-1718). Zrínyi Kiadó, 2020. (Csak az Erdélyi Fejedelemségre vonatkozó részek.)

2./ Magyar Kódex 3. kötet – A szultán és a császár birodalmában.

Kossuth Kiadó, BP. 1999. (Csak a képanyag.)

3./ Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története I-II. kötet. Akadémia Kiadó, Bp. 1986.

A jelentkezés feltételei:

A versenyen a katolikus iskolákban tanuló 5-8. osztályos diákokból álló 3 fős csapatok indulhatnak. Az általános iskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok megfelelő korú kis-gimnazista csapatai együtt versenyeznek.

A részvétel feltételei:

A jelentkezési lap és az egyes fordulók megoldott feladatlapjainak beküldése az adott határidőkig.

A nevezés módja: a versenykiírással együtt megjelenő Nevezési lap kitöltése és visszaküldése az alábbi internetes címre: takats [dot] sandor [dot] versenyatkecskemet [dot] piarista [dot] hu

Nevezési díj: nincs

A nevezés határideje: 2021. január 22. péntek

A továbbjutás feltétele:

Az 1-3. írásbeli fordulóban minden bejelentkezett csapat részt vehet.

A pandémia miatt a szóbeli döntőt sajnos el kell hagynunk. Így a három írásbeli forduló során legjobban teljesítő öt csapatot tudjuk majd győztesként kihirdetni és megjutalmazni.

Az eredmények közzététele: az egyes fordulók eredményeinek hivatalos közzététele a www.katped.hu honlapon történik.

Díjazás: A verseny győztesei nagy értékű könyvjutalomban részesülnek.

Fordulók:

A határidőig leadott nevezések esetén a csapatok feladataikat a Google Classroom és más Google alkalmazás útján kapják meg és küldhetik vissza. Ugyanakkor – a később csatlakozók számára – a feladatok a www.katped.hu honlapon is elérhetők lesznek, amelyet takats [dot] sandor [dot] versenyatkecskemet [dot] piarista [dot] hu e-mail címre is megküldhetik.

A feladatok beadásának határideje:                                      

1. forduló: 2021. február 19. (péntek)

2. forduló: 2021. április 2. (péntek)

3. forduló: 2021. május 14. (péntek)

A szervezők elérhetősége és felvilágosítás:

Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.

Levélcím: 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5.

Iskolai titkárság:

E-mail: felsotagozatatkecskemet [dot] piarista [dot] hu

Telefon: 06 76 416 418

Mobil: 06 30 399 71 88

Versenybizottság:

takats [dot] sandor [dot] versenyatkecskemet [dot] piarista [dot] hu

Mobil: 06 30 65 96 121

Hatáskör: 
Katolikus intézményeknek meghirdetett
Jelentkezők/résztvevők köre: 
Diákok
Jelentkezési határidő: 
2021. január 22
, , , Megosztás