A verseny célja:

A történelem iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése.

Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek tantárgyhoz kapcsolódóan az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése. A verseny folyamán az IKT eszközök aktív használatával fejleszthető a tanulók digitális kompetenciája.

A verseny témája:

"KERESZTÉNYSÉG PAJZSA " (V. Miklós pápa, 1455

MAGYARORSZÁG A VIRÁGZÓ ÉS A KÉSŐ KÖZÉPKORBAN

(A vegyesházi királyok kora)

1301 – 1526

A vegyesházi királyok uralkodása Magyarországon, gazdasági és hadügyi reformjaik, kormányzásuk, dinasztikus, és honvédelmi politikájuk. A lovagi eszmények megjelenése I. Károly, kibontakozása I. (Nagy) Lajos, és hanyatlása Zsigmond uralkodása idején. Az Oszmán-hódítók elleni önvédelmi harc a Hunyadiak és a Jagellók korában. A korszak magyar szentjeinek ismerete: Szent Hedvig, Kapisztrán Szent János életútja. A magyarországi reneszánsz kezdetei I. (Corvin) Mátyás udvarában. Magyar humanisták. A korszakhoz kapcsolható művészeti alkotások és kulturális események. A kor megjelenítése a magyar irodalomban.

A jelentkezés feltételei:

A versenyen a katolikus iskolákban tanuló 7-8. osztályos diákokból álló 4 fős csapatok indulhatnak. Az általános iskolák és a 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok csapatai együtt versenyeznek.

A részvétel feltételei:

A jelentkezési lap és az egyes fordulók megoldott feladatlapjainak beküldése az adott határidőkig.

A nevezés módja: a verseny kiírással együtt megjelenő Nevezési lapot és az első forduló kitöltött feladatlapját együtt kell visszaküldeni a rendező iskola levelezési címére: 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5. 

A borítékra írják rá: Takáts Sándor Történelemi Verseny

Nevezési díj: nincs

A továbbjutás feltétele:

Az 1-3. fordulóban minden bejelentkezett csapat részt vehet.

A döntőbe a mindhárom fordulóban résztvevő csapatok közül a legtöbb pontszámot elért 10 csapat jut, akikhez csatlakozik még 2 csapat: a tavalyi címvédők és a rendező iskola csapata. A továbbjutottak az 1-3. fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntőbe.

Az eredmények közzététele: az egyes fordulók eredményeinek közzététele a www.katped.hu honlapon történik. A döntőbe jutó csapatok külön értesítést is kapnak e-mailben.

Fordulók:A feladatok a www.katped.hu honlapon lesznek elérhetőek, igény esetén a feladatlapokat postai úton is megküldjük.

A 1. forduló feladatai 2017. október 25-től elérhetők lesznek a fenti honlapon.

A feladatok beadásának határideje:

1. forduló: 2017. december 15. (péntek)

2. forduló: 2018. február 2. (péntek)

3. forduló: 2018. március 16. (péntek)

A feladatlapokat postán kell elküldeni a versenyt lebonyolító iskolába:

Levélcím: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5.

Döntő ideje: 2018. május 12. (szombat)

A döntő helyszíne: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét.

Díjazás: A verseny győztesei nagy értékű könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége és felvilágosítás:
Iskolai titkárság: felsotagozatatkecskemet [dot] piarista [dot] hu Telefon: 06 76 416 418 ,Mobil: 06 30 399 71 88
Versenybizottság: kozicz [dot] janosatkecskemet [dot] piar [dot] hu   Mobil: 06 30 65 96 121

 

A verseny az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Nemzeti Tehetségprogram keretében támogatott NTP-TMV-17-0104 projekt részeként valósul meg.

Hatáskör: 
Katolikus intézményeknek meghirdetett
Jelentkezők/résztvevők köre: 
Diákok
Jelentkezési határidő: 
2017. december 15
Megosztás