VERSENYFELHÍVÁS

Katolikus Iskolák XVII. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenye

A verseny meghirdetője

Katolikus Pedagógiai Intézet

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

 

A verseny rendezője:

Vitéz János Katolikus Iskola

2500 Esztergom, Helischer u. 5.

A verseny célja:

A történelem iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése.

Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek tantárgyhoz kapcsolódóan az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése. A verseny folyamán az IKT eszközök aktív használatával fejleszthető a tanulók digitális kompetenciája.

 

A verseny témája: Trianon centenáriuma és a nemzeti összetartozás éve

A trianoni békediktátum tágabb és szűkebb előzményei. A nemzetiségi kérdés alakulása. Az első világháború. A vesztes háború belpolitikai következményei. A dokumentum kialakulásának és aláírásának körülményei. Hatása a huszadik századra. Trianon üzenete napjainkban. A korszak kiemelkedő személyiségeinek életútja. A korszakhoz kapcsolható művészeti alkotások és kulturális események. A kor megjelenítése a magyar irodalomban.

 

A jelentkezés feltételei:

A versenyen a katolikus iskolákban tanuló 7-8. osztályos diákokból álló 4 fős csapatok indulhatnak. Az általános iskolák és a 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok csapatai együtt versenyeznek. Minden iskola tetszőleges számú csapattal indulhat, de a döntőbe egy iskolából csak egy csapat juthat.

A részvétel feltételei:

A jelentkezési lap és az egyes fordulók megoldott feladatlapjainak beküldése az adott határidőkig.

A nevezés módja: a Katolikus Pedagógiai Intézet, illetve a Vitéz János Katolikus Iskola honlapján a kiírással együtt megjelenő Nevezési lapot az első feladatlap kitöltésével együtt visszaküldeni a lebonyolító iskola címére: 2500 Esztergom, Helischer u. 5.

A borítékra írják rá: „Takáts Sándor történelem verseny”

Nevezési díj: nincs

A továbbjutás feltétele:

Az 1., 2. és 3. fordulóban minden bejelentkezett csapat részt vehet.

A döntőbe a mindhárom fordulóban résztvevő csapatok közül a legtöbb pontszámot elért 10 csapat jut, akikhez csatlakozik még 2 csapat: a tavalyi címvédők és a rendező iskola csapata. Minden iskolából egy csapat juthat a döntőbe. A csapatok az 1-3. fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntőbe.

Az eredmények közzététele: az egyes fordulók eredményeinek közzététele a www.katped.hu és a www.vitezjanos.hu honlapon történik.

A döntőbe jutó csapatok külön értesítést is kapnak e-mailen.

Fordulók:

A feladatok a www.katped.hu és a www.vitezjanos.hu honlapon lesznek elérhetőek, igény esetén postai úton is megküldjük.

A 1. forduló feladatai 2019. október 15-től elérhetők lesznek a fenti honlapokon.

A feladatok beadásának határideje:

1. forduló: 2019. november 29.

2. forduló: 2019. december 20.

3. forduló: 2020. február 14.

A feladatokat postán kell elküldeni a versenyt lebonyolító iskolába.

Cím: Vitéz János Katolikus Iskola, 2500 Esztergom, Helischer u. 5.

Döntő: 2020. április 25.

A döntő helyszíne: Vitéz János Katolikus Iskola, 2500 Esztergom, Helischer u. 5.

Díjazás: A verseny győztesei nagy értékű könyvjutalomban részesülnek.

 

Ajánlott irodalom és film:

 1. Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
 2. Romsics Ignác: Erdély elvesztése (1918-1947)
 3. Dr. gróf Apponyi Albert: Emlékirataim
 4. Horthy Miklós: Emlékirataim
 5. A magyar békeküldöttség naplója
 6. Juhász Gyula: Ébredj, magyar! - Versek Trianon árnyékában
 7. Gerő András: Merénylettől hadüzenetig
 8. Jankovics Marcell: Trianon
 9. Lucy Maud Montgomery: Anne gyermekei a háborúban
 10. Vitéz Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula...
 11. Ablonczy Balázs: Trianon árvái
 12. Remarque: Nyugaton a helyzet változatlan – film
 13. Koltay Gábor: Trianon – film
 14. Horthy a kormányzó – film

A szervezők elérhetősége és felvilágosítás:

Vitéz János Katolikus Iskola, vitezjanosatvitezjanos [dot] hu

Tiszttartó Márknál: 06-30/783-17-38

Honlap: www.vitezjanos.hu

Tiszttartó Márk        

Vitéz János Katolikus Iskola

igazgató

Hatáskör: 
Katolikus intézményeknek meghirdetett
Jelentkezők/résztvevők köre: 
Intézmények
Jelentkezési határidő: 
2019. november 29
Megosztás