Itt olvasható a veseny beszámolója

2021.05.14.

---

Lezárult a 2020/2021. évi fizika verseny, az ünnepélyes online eredményhirdetés 2021.04.28-án került megrendezésre.
A jutalmakat és az okleveleket postán küldjük ki az intézményekbe.

Az eredmények itt megtekinthetőek

2021.05.07.

---

A pirossel jelzett módosításokat a 2021. március 12-i fizika tanárok megbeszélése alapján hoztuk meg.

2021. 03.12.

---

 A Katolikus Pedagógiai Intézet, a katolikus egyházi gimnáziumok tanulói számára meghirdeti a XXIX. Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyt. 2021. február 26-ig várjuk a jelentkezőket.

---

KÁROLY IRÉNEUSZ

FIZIKA TANULMÁNYI VERSENY

2020/2021. tanév - online

A Katolikus Pedagógiai Intézet

a katolikus egyházi gimnáziumok tanulói számára meghirdeti a

XXIX. Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyt

A pandémiára való tekintettel az idei tanévben a vetélkedő az online térbe költözött!

 

A verseny szakmai szervezését az Öveges József Tanáregylet tiszteletbeli tagjaiból, egyetemi oktatókból álló versenybizottság végzi.

A verseny meghirdetőjeKatolikus Pedagógiai Intézet

         1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

         Pályázati felelős: Dr. Mártonné Sárossy Mónika

         Telefon: (+36-1) 479 3033

A versennyel kapcsolatos szakmai tájékoztató: Dr. Juhász András, ny. egyetemi docens

                                         Versenykiírás és információk:
                                         Itt a honlapon.

Az iskola versenyen való részvételi szándékát 2021. február 20-ig a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján kérjük regisztrálni:

Hosszabbítás -  új jelentkezési határidő:  2021. február 26. 

https://www.katped.hu/online-karoly-ireneusz-fizika-tanulmanyi-verseny

Minden résztvevő iskola szaktanárát részletes információkkal e-mailben tájékoztatjuk.

Budapest, 2021. február 1.

                 Barcsák Marianna                                                    Juhász András
                        intézetvezető
            Katolikus Pedagógiai Intézet                                    Versenybizottság képviseletében

 

Általános tájékoztató a versenyről

A verseny célja

A verseny célja a tehetséges, szorgalmas és a fizika iránt érdeklődő diákok kiválasztása, motiválása, fejlesztése és előkészítése az országos, illetve nemzetközi versenyekre. A verseny alapvetően jelenség- és kísérlet centrikus. Hangsúlyozott célja az ország legkülönbözőbb katolikus iskoláiban működő szaktanárok tehetséggondozó munkájának segítése, a fizikatanítást segítő szakmai fórum biztosítása.

A verseny lebonyolítása

A diákok három korcsoportban versenyeznek (kis-gimnazisták /13-14 év /, alsósok /15-16 év/, felsősök /17-18 év/).
Minden iskola korcsoportonként 2-2 tanulóval és szaktanárokkal képviseltetheti magát. A versenyre a kiírásban jelzett (2021. február 20.) határidőig kell bejelentkezni az iskoláknak és megadni az iskola szervező tanárának nevét elérhetőségét, a résztvevő diákok korcsoportját és tervezett létszámát. A jelentkezők visszaigazolást, és előzetes programot kapnak.

A verseny három, jellegében és tematikájában eltérő fordulóból áll:

 

I. Otthoni kísérleti csoportmunka:

A 13-14 éves és a 15-16 éves korcsoport otthoni kísérleti feladatot kap (korcsoportonként különbözőt), mely 2021. február 8-tól megtekinthető az Öveges Tanáregylet és a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján:

13-14 éves korcsoport feladata itt letölthető

15-16  éves korcsooort feladata itt letöltehő

valamint a

www.ovegesegylet.hu  oldalon.

A témákat igyekszünk úgy megválasztani, hogy a diákok otthon is tudjanak egyénileg ill. kis csoportokban dolgozni, a közös megbeszélések egymással és a felkészítő tanárral on-line formában is megoldhatók legyenek.
A kísérleti munkáról beszámoló dolgozatot 2021. április 10-12 - között elektronikusan (PDF vagy Word dokumentumban) kell beküldeni a következő email címre:

fizikaatkatkepzes [dot] hu Változás: a megadott Drive mappába kell feltölteni! (Minden jelentkező személyre szólóan megkapta.)

A zsűri a legjobbnak ítélt munkákat díjazza.

 

II. Egyéni, írásbeli feladatmegoldás:

Az online verseny lehetővé teszi, hogy a feladatmegoldó egyéni versenyt kétfordulóssá tegyük, és így bővítsük a résztvevők számát.
Mindhárom korcsoport részvevőinek (korcsoportonként kitűzött) feladatokat kell megoldani és elektronikusan beküldeni.

   1. forduló

2021. március 19-én központilag kiadott feladatok írásbeli megoldása iskolai szervezésben. Helyi létszámkorlát nincs. A dolgozatokat az iskola szaktanárai (központi javítási ajánlások alapján értékelik, és ennek alapján választják ki korcsoportonként azt a 2-2 versenyzőt, aki így már „megdolgozott” azért, hogy képviselje iskoláját a központi versenyfordulón.

   2. forduló

A központi fordulóba jutott diákok 2021. április 12-én saját iskolájukban és saját tanári felügyelet mellett/ vagy online otthonról, egyidőben írják meg az akkor központilag kiadott feladatokat. A megoldásokat tartalmazó kéziratról mobiltelefonnal készült fotókat kell beküldeni a megadott címre. A beküldött dolgozatokat központilag javítjuk, értékeljük és jutalmazzuk.

 

III. Kísérleti csapatverseny

Kísérleti bemutató (a 13-14 éves és a 15-16 éves korcsoport számára)

A résztvevők számát az iskola határozza meg. A résztvevők két fős csoportokban versenyeznek. Minden résztvevőnek egy szabadon választott fizikai kísérletet kell bemutatnia és a bemutatott jelenséget magyaráznia. A kísérletbemutatásról a másik csapattárs mobiltelefonnal max. 5 perces videót készít. A kísérletet és magyarázatát (MP4 formátumban) tartalmazó videók közül a szaktanár csoportonként két videót tölthet fel elektronikusan a központi zsűrizésre.

A feltöltés határideje: 2021. április 15.  Változás: április 18. (A feltöltés részleteiről később értesítjük a szaktanárokat.) A versenybizottság a bírálat során a kísérlet egyszerűségét, bemutatását és a jelenség magyarázatát értékeli. A saját kísérleti összeállítás előny.

 

A 2021. évi Károly Iréneusz Fizikaverseny eredményhirdetése

A verseny mindhárom fordulójának közös eredményhirdetését 2021. április 30-án (ballagások miatt) Változás: április 28-án  online videokonferencián (Google Meet-ben) tartjuk. A zsűri minden forduló eredményét korcsoportonként értékeli. A legjobb feladatmegoldókat bemutatjuk, sikeres házidolgozatokat ismertetjük, a kísérleti bemutató kiemelkedő videóit levetítjük.

Az eredményhirdetés időpontjáról, pontos programjáról és az on-line részvétel módjáról a verseny minden résztvevőjét értesítjük. 

A szervezők

 

 

Hatáskör: 
Katolikus intézményeknek meghirdetett
Jelentkezők/résztvevők köre: 
Intézmények
Jelentkezési határidő: 
2021. február 26
, , , Megosztás