Francia nyelv tanárok hírlevelei

Az oldalról letölthetők a középiskolai  francia nyelv tanároknak készült hírlevelek eddig megjelent számai:

Ének - zene tanárok hírlevelei

Az oldalról letölthetők az ének-zene tanároknak készült hírlevelek eddig megjelent számai:

Kutatók éjszakája

November 27-én és 28-án lesz a kutatók éjszakája, amikor számos - a járványhelyzet miatt virtuális -  helyszínen ismerkedhetnek a diákok és tanárok a kutatói munka szépségeivel és izgalmával.

Tájékoztató a tankötelezettség megkezdésének egyedi eseteiről

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő nevelése kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést (lásd az Oktatási Hivatal tájékoztatóját).

Pedagógusminősítés

Megnyílt a 2020. évi pedagógusminősítési eljárásokhoz kapcsolódó felület.

Nemzetközi keresztény iskolai vezetőképző

A bécsi Kirchliche Pädagogische Hochschule a New York-i Fordham Egyetemmel együttműködve a 2019/20-as tanévben is meghirdeti angol, illetve német nyelvű vezetőképzőjét a keresztény oktatási intézmények pedagógusai számára.

Pályázati lehetőség ingyenes európai vasúti jegyre 18 éveseknek

2018. november 29-től december 11-ig ismét pályázhatnak 18 éves fiatalok arra, hogy ingyenes interrail jegyet kapjanak a DiscoverEU program keretében. (További információ)

Ingyenes utazási lehetőség iskoláknak

Az általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali tagozatos diákjai a tanítási napokon és szombatonként díjmentesen utazhatnak a vasúton, ha a listán szereplő műemlékekeket, múzeumokat, emlékhelyeket látogatják meg.

Gyalogos vándortábor-vezető (Akkreditált pedagógus továbbképzés)

A Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés indul természetjáró gyalogos vándortábor-vezetők képzésére. Költsége 10.000 Ft/fő (Oktatás, vizsga, tananyag, szállás, étkezés)

Elméleti képzés: október 14. (szombat) – Budapest, Testnevelési Egyetem

Gyakorlati képzés (péntek délutántól vasárnap délutánig): a képzés terepen zajlik, az alábbi időpontokban és helyszíneken: október 27-29. ill. november 10-12. Budapest, Hármashatár-hegy és Visegrád, Mogyoró-hegy

Könyvtár

Könyvtárpedagógusok számára félévente tartunk továbbképzést. A korábbi képzések dokumentumai megtekinthetők.

Pedagógiai tájékoztatás - 2016/2017

  • Megjelent a jövő évi tankönyvjegyzék (https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek).
  • Az OH számos tantárgyból (pl. angol nyelv, biológia, hittan, matematika, történelem) közzé tett a 2017. május-júniusi érettségihez kapcsolódó anyagokat.
  • Megjelent a 2015-ös PISA-mérés, a 2015-ös TIMSS-mérés (matematika és termszettudományok) és a 2015-ös országos kompetenciamérés összefoglaló jelentése. A jelentéseket bemutató sajtótájékoztató előadásai is letölthetők.
  • Az OH több idegen nyelvből (pl. francia, olasz) nyilvánosságra hozott érettségivel kapcsolatos dokumentumokat (pl. mintafeladatokat)
  • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság IKT tananyagot dolgozott ki pedagógusok számára, amelyet ingyenesen rendelkezésre bocsát az érdeklődőknek.
  •  Az EMMI több tantárgyból (ének-zene, földrajz, magyar, matematika, vizuális kultúra, testnevelés, történelem, természettudomány, valamint horvát, német, román, szerb és szlovák nemzetségi nyelv és irodalom, illetve társadalomismeret és etika) módosította az érettségi vizsga általános és részletes követelményeit. A módosításokat lásd a Magyar Közlöny augusztus 23-i és október 14-i számaiban. A részletes követelmények egybeszerkesztett változata az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le.
  • Megjelentek a mesterpedagógus és kutatótanár fokozatok elérését célzó minősítési eljárásokat szabályozó útmutatók.
  • Könyvtárpedagógusok számára félévente tartunk továbbképzést. A korábbi képzések dokumentumai itt megtekinthetők.