A KaPI kerettantervi szakértői munkacsoportja az EMMI kerettanterv alapján, annak szükséges kiegészítésével, az eredeti forma és tartalom megtartásával készíti el a „Katolikus helyi tanterv minta 2012” dokumentumot. Az elkészült helyi tanterv minták 2013. január közepétől letölthetőek  honlapunkról. Természetesen az ajánlások nem kötelezőek, az iskolák az EMMI kerettanterv más alkalmazásával is elkészíthetik saját helyi tantervüket. A minta segítséget kíván adni az intézményeknek saját helyi tantervük elkészítéséhez. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.§ (2) szerint: „Az iskola pedagógiai programjának részeként … a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít.” A helyi tanterv megnevezi a felhasznált kerettantervet és „rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb 10 %-ának felhasználásáról”. A katolikus intézmények számára a helyi tantervi ajánlás a fentiek figyelembevételével a „Katolikus helyi tanterv minta 2012” óraterve alapján készül. 

Megosztás