Természettudományos tárgyat tanító szaktanácsadók kidolgozott anyagai

Tanmenetek kompetenciamérésre felkészítő feladatokkal

A Katolikus Pedagógiai Intézet természettudományos tárgyakat tanító szaktanácsadók az OH által közzétett mintatanmenetekben kapcsoltak néhány témakörben tanórákhoz olyan digitális feladatokat és tartalmakat, amelyek segíthetnek a természettudományos országos kompetenciamérésre való felkészülésben. A tanmenetek gondolatébresztők lehetnek: hogyan építhetnénk be a tanórákba a természettudományos OKM-re való felkészítést, a természettudományos kompetenciafejlesztést. Az elkészült tanmenetek az alábbi linkeken megtekinthetők:

https://drive.google.com/drive/folders/1kWkf0E6vScnFzW2zbYRDSyTsmwb0RXPC?usp=share_link

A készítők: Dóra Zoltán, Sohár Attila

 

Projekttervek a természettudományos szóbeli érettségihez

A Katolikus Pedagógiai Intézet természettudományos tárgyakat tanító szaktanácsadók készítettek mintaterveket a 2024-től bevezetésre kerülő érettségik szóbeli vizsgáján választható projektekhez.
Jelenleg földrajz és fizika tárgyakból készültek ilyen tervek. A későbbiekben tervezzük kémia és biológia projektek elkészítését is. 
A megjelent anyagokat gondolatindítónak szánták az alkotók.

A projekttervek itt megtekinthetők.

A készítők: Nagy Andrea, Nagy Attila, Lavaj Árpád

 

Kísérleteken alapuló természettudományos gondolkodásfejlesztés

Célkitűzések:

- egyszerű kísérletek révén a földrajzi fogalmak bemutatása statikus demonstrációkkal,
- a földrajzi folyamatok bemutatása – egyszerűbb folyamatoktól az összetett (többtényezős változókon alapuló) folyamatok demonstrálásáig
- a logikai gondolkodás elmélyítése
- problémamegoldó képesség fejlesztése
- információk és tapasztalatok szintetizálása révén következtetések levonásának képességét fejleszteni
- segíteni a tanulók deduktív és induktív gondolkodási képességét.

A szakmai anyag itt megtekinthető.

A készítő: Nagy Andrea

 

 

Megosztás