Az Innovatív Képzéstámogató Központ tájékoztató útmutatója a szakképző intézmények vezetőinek nyújt támogatást intézményük alapdokumentumának, a szakmai programnak az elkészítéséhez. A szakmai anyag a jogszabályi környezet és az új fogalmak áttekintése után bemutatja a új szakképzési rendszer intézményeit (technikum, szakképző iskola, műhelyiskola, felzárkóztató programok), majd az ezek működését meghatározó dokumentumok bemutatására tér rá: a szakmai oktatás tekintetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK), programterv ( PPT), a szakmai képzések tekintetében a programkövetelmény bemutatásával. Az útmutató bemutatja a jogszabályi környezetre hivatkozva az Szakmai program fő részeit és ezeknek a felépítésével kapcsolatos elvárásokat. Az útmutató mellékletei gyakorlati tanácsokkal szolgálnak a Szakmai program elkészítéséhez, javaslatot téve az óratervekre, tantárgyfelosztás elkészítésére is.

Megosztás