A Sajtófigyelő rovat célja, hogy olyan digitális és nyomtatott sajtóban megjelenő cikkek, honlapok tartalmára (ismeretekre, információkra, kutatási eredményekre, lehetőségekre, stb-re) hívja fel a  pedagógusok figyelmét, amelyet a mindennapi munkájuk során tudnak használni.

Szándékunk, hogy a napi tananyagba beépíthető, annak háttéranyagául, kiegészítőjeként szolgáló, felmerülő kérdésekre irányt mutató cikkek rövid kivonatát közöljük megjelölve annak fellelhetőségét.  

Természettudósok, tanárok- linkgyűjtemény

Ki volt Honoré? Vagy Ulugh bég? Esetleg szeretnénk többet megtudni Morse-ról? Vagy azt, hogy mikor élt Tessedik Sámuel?

X,Y, Z….alfa-…generációk

Kik képviselik ezeket a generációkat? Mit tudnak? Hogyan kommunikálnak? Hogyan gondolkoznak?

A globális felmelegedés és a talaj széntartalma közötti összefüggések

A Yale Egyetem Erdészeti és Környezettudományi Karának dolgozói vezették azt a vizsgálatot, aminek eredményéről a Nature tudományos folyóiratban számolnak be a kutatók. A cikk társzerzője Kröel- Dulay György, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársa is.

Mindszenty bíboros sokféle arca

Történelmünk jelentős alakjára tereli a figyelmet cikksorozatában a Rubicon történelmi magazin áprilisi száma.

Nagy férfiak

A National Geographic Magyarország 2017-es különszámának a címe: Nagy férfiak. Az újság szerteágazóan tekint körül a világ nagyjai között, és ad róluk rövid ismertetőt, ahol életük, munkásságuk mellett a korukban betöltött jelentős szerepüket „nagyságukat” is taglalja.

Bombatölcsérek „újrahasznosítása” zöld módra

„Algák, kisrákok, kerekesférgek, sőt kétéltűek és hüllők is élnek azokban a kis szikes tavakban, amelyek eredetileg második világháborús bombatölcsérek voltak.”- olvasható a Magyar Tudományos Akadémia hírében.

Eleink étele - avagy a mező vadvirágjától a tűzhelyig

Bogos Zsuzsanna „Isten asztaláról” című cikkében olyan vadon termő növényeket és azokból készült ételt, vagy leleményes eszközként való használatukat mutatja be, amiket manapság maximum jobb esetben gyógynövényként, tea vagy borogatás gyanánt használunk.

Nők a fronton - Múlt és jelenkori történelem

A Múlt- kor negyedéves történelmi magazin 2017. tavaszi számának Dosszié rovata  portrékat mutat be híres és kevésbé híres nőkről, akik különböző háborúkban a fronton szolgáltak.

A Föld órája – március 25.

A mozgalom szimbólumának számító hatvanpercnyi sötétség vállalása mellett idén egy, a fenntartható életmódot szolgáló komoly elköteleződésre szólította fel a résztvevőket a Föld Órája elnevezésű kezdeményezés magyarországi főszervezője, a WWF Magyarország.

A Naprendszerünk törpebolygója - a Ceres

A 940 kilométer átmérőjű,a  Földtől ötmilliárd kilométer távolságra lévő Ceres törpebolygó felfedezésére 2007-ben indult a német-amerikai Dawn-misszió, mely 2016 nyarán ért véget.

Hangulatjelek egy kolostor 18. századi leveleiben

Bár a smiley "feltalálójának" Harvey Ball amerikai képzőművészt tartják, a manapság rendkívül népszerű hangulatjel grafikai formáit már a korábbi századokban is ismerték és használták.

Paleontológia (USA-India)

Kihalt főemlősfajt azonosítottak amerikai kutatók, melyet a Journal of Human Evolution folyóiratban megjelent tanulmányukban mutattak be- adta hírül az MTI.
Fosszíliavadászok egy 11-14 millió éve élt ősi főemlősfaj állkapocscsontjának maradványaira bukkantak Indiában, melynek a Ramadapis sahnii nevet adták. A primitív főemlős a madagaszkári makik rokona, és távoli kapcsolatban áll a majmokkal, illetve az emberszabású majmokkal is.

Nemzetközi mérések, hazai eredmények

Az MTA székházában pedagógusok és oktatáskutatók tanácskoztak a PISA eredményekről, ahol arra keresték a választ, hogyan lehetne a mai kor gyermekének mind mennyiségéban mind minőségében használható tudást adni?

A konferencián előadást tartott Csapó Benő, Lovász László, Steklács János, Csíkos Csaba, Korom Erzsébet, akik a PISA eredményeket elemezvén a magyar oktatás valóságát, helyzetét, hátrányait ecsetelték.

Az előadások megnézhetők és meghallgathatók az MTA honlapján.

Forrás: MTA

A római kori és a XXI. századi építkezés valamint a globális felmelegedés összefüggése

Mitől olyan tartósak a római épületek? címmel közöl rövid összefoglalót a BBC History magazin 2017/2. számában a római kori építészet technológiájáról. Talán több embert érdekel, hogy miért állnak még ma is jelentős százalékban az ókori Római Birodalom területén a hidak, különböző építmények, mint pl. a Colosseum, vagy Pantheon? Miért találnak még ma is római kori épületmaradványokat épségben? Hogyan lehetséges ez, hiszen építkezésük során betont használtak, ami a mai tudásunkkal 100, legfeljebb 150 évet bír ki? Néhány évvel ezelőtt egy kutatócsoport eredt ennek a kérdésnek a nyomába. Az az időbéli beton receptje Augusztus császár hadmérnöke, Marcus Vitruvius Pollio De architectura libri decem  című tízkötetes művéből ismeretes. És bár külön technikával készült a szárazföldi beton és más technikával a tenger sós vizének kitett beton, az eredmény ugyanaz a stabilitást  adta.

Nyelvészet

A Magyar Nyelv Nagyszótárának online változata ingyen elérhető az interneten. Az eddig feltöltött anyag a nyomtatott példányok első 6 kötetét tartalmazzák. A most megjelent kötet segítségére lehet a nyelvtanulóknak éppúgy, mint a klutúrhistória, a nyelvészet, vagy az irodalomtudomány iránt érdeklődőknek. A kötetben szereplő szócikkeket archaikussá vált szavakból, a csoport‑ és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng szókészletéből válogatva alkották meg.

Eltűnőben lévő fajok: fecskék

Magyar kutatók a világon elsőként szereztek pontos információkat két fecskefaj vonulásáról jelezte az MTI.
Két magyarországi fecskefaj vonulásáról és telelési területéről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Svájci Madártani Intézet munkatársainak közös kutatócsoportja szerzett információkat.

ÉT Galéria

Az Élet és Tudomány folyóirat számára mindenki elküldheti  élet / tudomány témában készült digitális fotóját és a hozzátartozó pármondatos kommentárját a fotó témájáról és annak körülményeiről lap e-mail címére, melyet kiválasztás után a nyomtatott sajtó galéria oldalán megjelentetnek, mintegy jutalomként. Azonban a hónap fotója pénzbeli különdíjban is részesül.

Forrás: Élet és tudomány 2017. február 24-i lapszáma

Vissza a memoriterekhez?

Osvald Andrea keresi erre a választ a Taní-tani Online oldalán, a Memoriterek című írásában. Ranschburg Jenő és Nagy László cikkei segítségével azokra a tudományos kutatásokra hivatkozik, amelyek a memoriternek az agykéreg bizonyos területének gyakorlásában betöltött szerepét mutatja be. Végigveszi a fönt említett szakemberek írása alapján, hogy milyen jótékonyan és pozítívan hat a fizikális és szellemi fejlődésre, ha a megőrző emlékezetet ilyen módon tartjuk karban, illetve ezáltal fejlezstjük azt a gyermekeknél. Kitér a tantárgyi koncentrációra, arra, hogy ha fejlesztünk, nem csak egy tantárgyat kell hozzá felhasználnunk, hanem a tantárgyak adta, közöttük található koherencia lehetőségét is.

A teljes cikk itt letölthető.

Önsértés - veszélyeztetett kamaszok

„Önsértő viselkedésnek azt nevezzük, amikor akarattal valaki kárt tesz saját magában”- öngyilkossági szándék nélkül.

A nagy szarvasbogár

A Magyar Rovartani Társaság és a Magyar Természettudományi Múzeum internetes szavazásán a nagy szarvasbogár nyerte el az Év rovara címet 2017-ben. 

Emlékkonferencia Dobszay László születésének 82. évfordulója alkalmából

A FUGA (Budapesti Építészeti Központ, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) adott helyet 2017. február 4-én az  immáron 5. alkalommal megrendezett, a Dobszay László által alapított Egyházzene Tanszék életéről, tanárainak és hallagatóinak munkájáról, kutatásairól, kiadványairól szóló konferenciának.

Weblap ajánló

A késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom forrásszövegei lelehetők fel a http://sermones.elte.hu/ weboldalon. A latin nyelvű ősnyomtatványok szöveggondozását a Sermones compilati nevű kutatócsoport végzi egységes szabályok szerint.

Kiállítás

Az érdeklődők 2017. január 31-ig tekinthették meg az „Emberek aranyban” című kiállítást Budapesten, az AVE Kiállítóházban. (1065 Budapest, Hajós u. 21.)

Dinoszauruszok a Dunántúlon

A legősibb dinoszauruszfajok, teknősök vagy akár az emlősök közvetlen elődeinek maradványai kerültek elő az MTA Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport által a közelmúltban felfedezett, új, triász időszaki ősgerinces-lelőhelyen. A paleontológusok kutatnak Villány térségében, ami hazai viszonylatban egyedülálló lelőhely. Itt a sekélytengeri gerinces élővilágról és a közeli szárazföldön élt, később diverzifikálódó csoportok legkorábbi tagjairól.

2017 fája: a vadalmafa

20 éve kezdeményezést indított az Országos Erdészeti Egyesület online szavazással az Év fája címre, melynek célja a figyelemfelkeltés és a megóvás, olyan fafajok előtérbe helyezése, amelyeknek komoly erdészeti és egyéb jelentőségük van, ám a figyelem mégis elterelődött róluk. A szervezők minden évben az adott győztesről ismeretterjesztő és tudományos cikkeket, népszerűsítő kiadványokat jelentetnek meg, több iskola pedig beemeli azt a tananyagába.
2017 fája a vadalma lett.

Egyre gyengébb a diákok szövegértése

„2016. december 6-án az OECD nyilvánosságra hozta a 2015-ös PISA-felmérések eredményeit. A felmérésen a magyar diákok minden korábbinál rosszabbul szerepeltek: teljesítményükben a 2012-es adatokhoz képest szövegértésben és természettudományban jelentős, 17-18 pontos visszaesés tapasztalható. Ezzel az országok rangsorában Magyarország jóval az OECD-átlag alatt, a tagállamok utolsó harmadában foglal helyet.”- olvasható az MTA cikkében, mely tény kapcsán Csapó Benővel készítettek interjút.

Diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer

Mit tehetünk alsó tagozaton az értő olvasás sikeréért? Azért, hogy a diszlexiát (amennyiben nem organikus problémák miatt van), megelőzzük, „gyógyítsuk”? Ehhez segít hozzá a Meixner Ildikó által 1958-tól folyamatosan kidolgozott szintetikus olvasástanítási módszer.

Mire ösztönözzük gyermekeinket?

„Sajnos a bölcsesség oldal mindig vesztésre áll, mert könnyebb elhinni valamit, mint átgondolni, ezért az előbbi a népszerűbb és gyakoribb.”- írja dr. Gyarmathy Éva pszichológus, a kritikai gondolkodásról és annak fontosságáról szóló cikkében az osztályfőnökök weblapján, a PSZICHOháttér rovatban.  Napjainkban mindent eláraszt az az információ halmaz, ami közel sem biztos, hogy valós. Ám gyermekeink, tanítványaink az infokommunikációs rengetegben nem tudnak a kritikai gondolkodás nélkül eligazodni.

Digitális Módszertár (Online segédanyag pedagógusoknak)

A Tempus Közalapítvány honlapján jelenleg 240, gyakorló tanárok által feltöltött, kreatív és innovatív módszertani anyag található a Digitális Módszertárban. Ennek célja, hogy támogassa a pedagógusok IKT eszközök kreatív használatát a tanórák, illetve a digitális nemzedék interaktív tanulásának színesítésért. Ez a módszertani adatbázis négy éve működik, ahol a pedagógusok tanórához és tanórán kívüli foglalkozásokhoz találhatnak leírásokat, melyeket mind inspirációként, mind adaptálásként tudnak használni a mindennapokban.

Oldalak