Tanításhoz, kiegészítő ismeretekhez, személyes kutatásokhoz biztosít digitalizált anyagot, információt a hungaricana.hu - közgyűjteményi portál.

A weblap része egy Képcsarnok, ahol Magyarország legjelentősebb vizuális gyűjteménye; 15 intézmény több százezer képi dokumentuma érhető el. Itt képeslapokat, archív fotókat, metszeteket, festményeket, falikárpitokat talál az érdeklődő.

A Könyv- és Dokumentumtárban múzeumok, levéltárak saját kiadványai találhatók az évkönyvektől kezdve, a folyóiratokon, sorozatokon át egészen a helyi lapok, iskolai értesítők, hazai és határontúli folyóiratok, napilapok, egyházi kiadványokig.

A Mapire rendszer a Habsburg Birodalom és az Osztrák- Magyar Monarchia történelmi térképein biztosít navigációt a legmodernebb technológia segítségével.  Katonai felmérések, kataszteri térképek, illetve egyéb (pl. várostérképek) régi tréképek is fellelhetők az oldalon. Itt található Budapest régi térképgyűjteménye is, ahol a XVIII. századtól a XX. századig terjedő időszak mintegy 30 nagyon részletes térképén figyelhető meg a város alakulása, változása.

A Térképek és Építészeti Tervek oldal a legnagyobb hazai térképtárak anyagát tartalmazza. Szinte hiánytalanul megtalálható a Budapest Főváros Levéltára és a Magyar Nemzeti Levéltár ilyen témájú anyaga, az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményének kéziratos térképanyaga, és a Hadtörténeti Intézet legérdekesebb és leginkább kutatott térképgyűjteménye.

A Levéltári blokkban okleveleket (a Mohácsi csata előtt keletkezett középkori oklevelek és adatai), királyi könyveket (a királyi kancellárián vezetett másolati könyvek), levéltári iratokat (Budapest Főváros Levéltára iratgyűjteménye, a Bécsi Levéltári Delegáció segédletei, valamint a feudális kor megyei közgyűlési jegyzőkönyvei), úrbéri tabellákat, urbáriumokat és összeírásokat, személyek és egyesületek névtárát, valamint Budapest Főváros közgyűlésének, tanácsának az ’56-os forradalom tanácsának, valamint egyetemek és pártok jegyzőkönyveit lehet megtalálni.

Forrás:Hungaricana

 

Megosztás