A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő nevelése kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést (lásd az Oktatási Hivatal tájékoztatóját).

A 2020-ban tankötelessé váló (2020. augusztus 31-ig 6. életévét betöltő) gyermek törvényes képviselőjének kérelmére, az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek vagy gyámnak nem kell az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtania, amennyiben rendelkezik, az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. január 15. előtt kiállított olyan véleményével, amely azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a törvényes képviselőnek az Oktatási Hivatalhoz kell kérelmet benyújtani (az oktatas.hu oldalról letölthető űrlapon), de ez kizárólag 2020. január 1. és 15. között nyújtható be (postára adási dátum).

Ugyancsak az Oktatási Hivatal hoz döntést a még nem tanköteles korú gyermek iskolakezdésének engedélyezéséről.

Megosztás