Munkatársak

Munkatársak


Tartalom

Lelkigyakorlaton az MKPK Központi Irodaház dolgozói

 Munkatársak elérhetősége

 KPSZTI működése

 Térkép 

KPSZTI
Cím: 1068 Budapest VI., Városligeti fasor 42.
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68
Központi mobiltelefon: +36 30 626 87 17
Telefon: +36 1 479 3000
Fax: +36 1 479 3001 

 

Munkatársak elérhetősége

Mobil központi szám (+36 30 626 87 17) felhívása után tárcsázni lehet "tone" üzemmódban a keresett négyjegyű melléket (utolsó 4 szám).

Munkatárs Beosztás E-mail címsorrend változtatás Telefon
Bajzák Erzsébet M. Eszter Intézetvezető bajzak.erzsebet@kpszti.hu 479 3000
Bálint Erzsébet Pedagógiai szakértő balint.erzsebet@kpszti.hu 479 3032
Barcsák Marianna Intézetvezető-helyettes barcsak.marianna@kpszti.hu 479 3009
Besenyei László Technikai segítő munkatárs besenyei.laszlo@kpszti.hu 479 3036
Dr. Leibinger Jánosné Pedagógiai szakértő dr.leibinger.janosne@kpszti.hu 479 3003
Dr. Mártonné Sárossy Mónika Pedagógiai előadó dr.martonne.sarossy.monika@kpszti.hu 479 3033
Emőd Gábor Adatrögzítő emod.gabor@kpszti.hu 479 3010
Benkóczyné Erdei Fatima Titkárnő erdei.fatima@kpszti.hu 479 3000
Fabók Györgyné Műszaki osztályvezető fabok.gyorgyne@kpszti.hu 479 3018
Dr. Gianone András Külügyi referens gianone.andras@kpszti.hu 479 3005
Grolyóné Szabó Éva Óvodaszakértő grolyone.szabo.eva@kpszti.hu 479 3015
Kalácska Gábor Informatikus kalacska.gabor@kpszti.hu 479 3016
Kristófné Ördögh Andrea Pézügyi-számviteli ügyintéző kristofne.ordogh.andrea@kpszti.hu 479 3034
Kun Lászlóné Gazdasági munkatárs kun.laszlone@kpszti.hu 479 3007
Kuslits Kata Pályázati felelős kuslits.kata@kpszti.hu 479 3013
Pál Lászlóné Gazdasági vezető pal.laszlone@kpszti.hu 479 3004
Papp Márton Gondnok - karbantartó papp.marton@kpszti.hu 479 3039
Perényiné Apáthy Edit Könyvtáros perenyine.apathy.edit@kpszti.hu 479 3037
Rajkányi Lajosné Pedagógiai szakértő rajkanyi.lajosne@kpszti.hu 479 3014
Schillingerné Gulyás IIona Pedagógiai szakértő schillingerne.gulyas.ilona@kpszti.hu 479 3006
Szabó Klára Pedagógiai szakértő szabo.klara@kpszti.hu 479 3008
Szentes Judit Pedagógiai szakértő szentes.judit@kpszti.hu 479 3012
Szepsi Rita Pedagógiai szakértő szepsi.rita@kpszti.hu 479 3030
Zéher Andor László Üzemeltető gépész zeher.andor@kpszti.hu 479 3038

KPSZTI működése

A Pedagógiai Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Kar önálló intézménye. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Központi Intézményeinek Irodaházában működik (Városligeti fasor 42.).

Bajzák Erzsébet M. Eszter

Az intézet vezetésével a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia Bajzák Erzsébet M. Eszter nővért bízta meg, aki a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációjának tagja. Közoktatási szakértő magyar nyelv és irodalom, tantervfejlesztés, tantárgyi módszertan, intézményvezetés, intézményfejlesztés, intézményértékelés, pedagógiai program, tanügyigazgatás szakterületen, valamint vizsgaelnök.

Bálint Erzsébet

Pedagógiai és mérési szakértő. Feladatköre: a tantárgyi mérőlapok kidolgozása, a mérés-értékelés módszertani továbbképzések szervezése, képzőként mérési és szaktanácsadói képzések tartása.

Barcsák Marianna

Intézetvezető-helyettes, tanügy-igazgatási szakértő. Feladatköre: a vezető-helyettesi feladatok ellátása, tanügy-igazgatási, minőségfejlesztési és esélyegyenlőségi ügyekben tanácsadás,  a tanfelügyelő és pedagógus minősítési szakértői munka intézeten belüli összefogása, pedagógus továbbképzések megtartása,  valamint egyéb szervezési feladatok ellátása.

Benkóczyné Erdei Fatima

Pedagógiai előadó.  Feladatköre: a pedagógus továbbképzések szervezésében való közreműködés, valamint az intézet adminisztrációs tevékenységének szervezése, biztosítása.

Besenyei László

Adminisztratív feladatok ellátása: fénymásolás, sokszorosítás, boríték nyomtatás, iratrendezés, adminisztrációs egyeztetési feladatokban való segítségnyújtás, képzések jelenléti ívének elkészítése.Irodatechnikai eszközök használatával kapcsolatos támogatás nyújtása a munkatársak részére, gondnoki feladatokban tanácsadás jelleggel való közreműködés.

Dr. Gianone András

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a tantárgygondozásban való részvétel, szakmai napok szervezése és megtartása.

Dr. Leibinger Jánosné

Pedagógiai szakértő, közoktatási szakértő matematika és fizika szakterületen, valamint vizsgaelnök. Feladatköre: tanügy-igazgatási tanácsadás, pedagógus továbbképzések szervezése és megtartása, a PPCHA Alapítvány ügyeinek intézése.

Dr. Mártonné Sárossy Mónika

Pedagógiai előadó, közoktatási szakértő általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás, tanügyigazgatás szakterületen. Feladatköre: Kapcsolattartás az általános iskolák alsó tagozatos tanítóival, tantárgygondozókkal, regionális szakmai találkozások előkészítése, szakmai továbbképzések szervezése.

Emőd Gábor

Ügyintéző. Feladatköre: ügyintézés közhivataloknál, beszerzések, a pedagógiai előadók, szakértők munkájának támogatása külső helyszíneken.

Fabók Györgyné

Műszaki osztályvezető. Feladatköre: az MKPK Központi Irodaház épületének
(Városligeti fasor 42.) teljes műszaki működtetése. A működtetést 8 fő technikai dolgozó segíti.

Grolyóné Szabó Éva

Pedagógiai előadó, óvodai szakértő. Feladatköre: az óvodavezetői értekezletek szervezése. Kapcsolattartás az óvodákkal, regionális szakmai találkozások előkészítése, szakmai továbbképzések szervezése.

Kalácska Gábor

Rendszergazda és informatikus. Feladatköre: a KPSZTI honlapjának karbantartása, a KPSZTI számítástechnika eszközeinek ellenőrzése, felügyelete, kapcsolattarttatás a beszállítókkal.

Kristófné Ördögh Andrea

Pénzügyi-számviteli ügyintéző. Feladatköre: Pénztárosi teendők ellátása, számlák készítése, analitikák vezetése, kimutatások kigyűjtése, mérlegképes továbbképzés szervezése, megbízási szerződések ellenőrzése, megállapodások kezelése, adóügyi egyeztetések elvégzése.

Kun Lászlóné

Gazdasági ügyintéző. Feladatköre: analitikák vezetése, kimutatások kigyűjtése, statisztikák készítése.

Kuslits Kata

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a KPSZTI által kiírt, támogatott pályázatok bonyolítása, az országos oktatási pályázatok követése és közzététele az intézmények számára, valamint forrásbevonási céllal pályázatírás és elszámolás.

Pál Lászlóné

Gazdasági vezető. Feladatköre: a fenntartók és az intézmények valamennyi központi gazdasági ügyének intézése, gazdasági tanácsadás, gazdasági vezetők továbbképzésének szakmai irányítása.

Papp Márton

Gondnok-karbantartó. Feladatai: az épületben előforduló kisebb szerelések, javítások, a karbantartási anyagok beszerzése, az üzemeléssel kapcsolatos kötelező ellenőrzések lebonyolításának segítése. Szállítások és raktározás megoldása. Az udvar és kert rendbentartása, a konferencia termek berendezése, kiszolgálása alkalomszerűen.

Perényiné Apáthy Edit

Könyvtáros. Feladatköre: az intézet könyvtárát gyarapítja, feldolgozza, őrzi állományát, továbbá a könyvtár szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a szakirodalmat.

Rajkányi Lajosné

Pedagógiai szakértő. Közoktatási szakértő kémia szakterületen. Az általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban tanító pedagógusok számára továbbképzéseket, tantárgyi konferenciákat szervez és működteti a tantárgygondozói hálózatot.

Schillingerné Gulyás IIona

Feladatköre: az egyházi kiegészítő normatíva kiszámítása, nyilvántartása. Pedagógus továbbképzések, pályázatok szervezéséhez kapcsolódó adatbázisok fejlesztése, pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás.

Szabó Klára

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a szaktanácsadói képzések szervezése, lebonyolítása, a szaktanácsadói hálózat kiépítése, a szaktanácsadás szervezése, valamint az intézeti szaktanácsadói névjegyzék gondozása.

Szentes Judit

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a katolikus intézményrendszerben dolgozó tanfelügyelő és pedagógus minősítő szakértők adatbázisának működtetése, a szakértői munka koordinálása, képzések szervezése és lebonyolítása. Csütörtök kivételével munkanapokon 9 és 15 óra között elérhető.

Szepsi Rita

Pedagógiai előadó. Feladatköre: a tantárgygondozói feladatokban való részvétel, képzések szervezése és megtartása.

Zéher Andor László

Oktatástechnikus. Feladatköre: az előadótermek előkészítése  a képzések, előadások megtartására, a technikai berendezések előkészítése, működtetése.