Munkatársak

Munkatársak


Tartalom

Lelkigyakorlaton az MKPK Központi Irodaház dolgozói

 Munkatársak elérhetősége

 KPSZTI működése

 Térkép 

KPSZTI
Cím: 1068 Budapest VI., Városligeti fasor 42.
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68
Központi mobiltelefon: +36 30 626 87 17
Telefon: +36 1 479 3000
Fax: +36 1 479 3001 

 

Munkatársak elérhetősége

Mobil központi szám (+36 30 626 87 17) felhívása után tárcsázni lehet "tone" üzemmódban a keresett négyjegyű melléket (utolsó 4 szám).

Munkatárs Beosztás E-mail címsorrend változtatás Telefon
Bajzák Erzsébet M. Eszter Intézetvezető bajzak.erzsebet@kpszti.hu 479 3000
Bálint Erzsébet Pedagógiai szakértő balint.erzsebet@kpszti.hu 479 3032
Barcsák Marianna Intézetvezető-helyettes barcsak.marianna@kpszti.hu 479 3009
Besenyei László Technikai munkatárs besenyei.laszlo@kpszti.hu 479 3036
Bors Katalin Kiadványszerkesztő bors.katalin@kpszti.hu 479 3030
Dr. Kunné Dévényi Stella Gazdasági előadó devenyi.stella@kpszti.hu 479 3034
Dr. Leibinger Jánosné Pedagógiai szakértő dr.leibinger.janosne@kpszti.hu 479 3003
Dr. Mártonné Sárossy Mónika Pedagógiai előadó dr.martonne.sarossy.monika@kpszti.hu 479 3033
Emőd Gábor Adatrögzítő emod.gabor@kpszti.hu 479 3010
Benkóczyné Erdei Fatima Titkárnő erdei.fatima@kpszti.hu 479 3000
Fabók Györgyné Műszaki osztályvezető fabok.gyorgyne@kpszti.hu 479 3018
Dr. Gianone András Külügyi referens gianone.andras@kpszti.hu 479 3005
Grolyóné Szabó Éva Óvodaszakértő grolyone.szabo.eva@kpszti.hu 479 3015
Kalácska Gábor Informatikus kalacska.gabor@kpszti.hu 479 3016
Kun Lászlóné Gazdasági munkatárs kun.laszlone@kpszti.hu 479 3007
Kuslits Kata Pályázati felelős kuslits.kata@kpszti.hu 479 3013
Pál Lászlóné Gazdasági vezető pal.laszlone@kpszti.hu 479 3004
Papp Márton Gondnok - karbantartó papp.marton@kpszti.hu 479 3039
Perényiné Apáthy Edit Könyvtáros perenyine.apathy.edit@kpszti.hu 479 3037
Rajkányi Lajosné Pedagógiai szakértő rajkanyi.lajosne@kpszti.hu 479 3014
Schillingerné Gulyás IIona Pedagógiai szakértő schillingerne.gulyas.ilona@kpszti.hu 479 3006
Szabó Klára Pedagógiai szakértő szabo.klara@kpszti.hu 479 3008
Szentes Judit Pedagógiai szakértő szentes.judit@kpszti.hu 479 3012
Zéher Andor László Üzemeltető gépész zeher.andor@kpszti.hu 479 3038

KPSZTI működése

A Pedagógiai Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Kar önálló intézménye. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Központi Intézményeinek Irodaházában működik (Városligeti fasor 42.).

Bajzák Erzsébet M. Eszter

Az intézet vezetésével a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia Bajzák Erzsébet M. Eszter nővért bízta meg, aki a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációjának tagja. Közoktatási szakértő magyar nyelv és irodalom, tantervfejlesztés, tantárgyi módszertan, intézményvezetés, intézményfejlesztés, intézményértékelés, pedagógiai program, tanügyigazgatás szakterületen, valamint vizsgaelnök.

Bálint Erzsébet

Pedagógiai és mérési szakértő: Bálint Erzsébet. Feladatköre: a tantárgyi mérőlapok kidolgozása, a mérés-értékelés módszertani továbbképzések szervezése, az egyházi kiegészítő normatíva kiszámítása, nyilvántartása.

Barcsák Marianna

Az intézetvezető-helyettes: Barcsák Marianna. Feladatköre: vezető-helyettesi feladatok ellátása, tanügy-igazgatási ügyekben tanácsadás, akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, az emelt szintű érettségi vizsgaközpont működtetése,  tanácsadás minőségfejlesztési és esélyegyenlőségi ügyekben, valamint egyéb szervezési feladatok ellátása.

Benkóczyné Erdei Fatima

Titkárnő: Benkóczyné Erdei Fatima.  Feladata a középiskolai és a pedagógus pályázatok szervezése, pályázati tájékoztatás, közreműködés a KPSZTI pályázatainak kivitelezésében. Közreműködik az adminisztrációs és szervezési feladatok ellátásában.

Besenyei László

Bors Katalin

Kiadványszerkesztő: Bors Katalin. Feladatköre: a KPSZTI kiadványainak szerkesztése.

Dr. Gianone András

Külügyi referens: Dr. Gianone András. Feladatköre: a külkapcsolatok ápolása, fenntartása. Az Intézet képviseletében részt vesz a külföldi konferenciákon.

Dr. Kunné Dévényi Stella

Gazdasági előadó: Dr. Kunné Dévényi Stella Feladatköre: Pénztárosi teendők ellátása, számlák készítése, analitikák vezetése, kimutatások kigyűjtése, bérszámfejtés előkészítés, mérlegképes továbbképzés szervezése, megbízási szerződések ellenőrzése, megállapodások kezelése, adóügyi egyeztetések elvégzése.

Dr. Leibinger Jánosné

Pedagógiai szakértő: Dr. Leibinger Jánosné közoktatási szakértő matematika és fizika szakterületen, valamint vizsgaelnök.

Dr. Mártonné Sárossy Mónika

Pedagógiai előadó: Dr. Mártonné Sárossy Mónika közoktatási szakértő általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás, tanügyigazgatás szakterületen. Feladatköre: Kapcsolattartás az általános iskolák alsó tagozatos tanítóival, tantárgygondozókkal, regionális szakmai találkozások előkészítése, szakmai továbbképzések szervezése.

Emőd Gábor

Adatrögzítő: Emőd Gábor. Feladatköre: adatbevitel és postázás, ügyintézés.

Fabók Györgyné

Műszaki osztályvezető: Fabók Györgyné. Feladatköre: az MKPK Központi Irodaház épületének
(Városligeti fasor 42.) teljes műszaki működtetése. A működtetést 11 fő technikai dolgozó segíti.

Grolyóné Szabó Éva

Pedagógiai előadó: Grolyóné Szabó Éva óvodaszakértő. Feladatköre: az óvodavezetői értekezletek szervezése. Kapcsolattartás az óvodákkal, regionális szakmai találkozások előkészítése, szakmai továbbképzések szervezése.

Kalácska Gábor

Rendszergazda és informatikus: Kalácska Gábor. Feladatköre: a KPSZTI honlapjának karbantartása, a KPSZTI számítástechnika eszközeinek ellenőrzése, felügyelete, kapcsolattarttatás a beszállítókkal.

Kun Lászlóné

Analitikák vezetése, kimutatások kigyűjtése, statisztikák készítése.

Kuslits Kata

Építész, műszaki és pedagógia szakos tanár. Részt vett az ember- és társadalomismeret, etika tantárgy kidolgozásában, és módszertanának oktatásában. Feladatköre: a KPSZT pályázatainak bonyolítása, az országos oktatási pályázatok követése

Pál Lászlóné

Gazdasági vezető: Pál Lászlóné. Feladatköre: a fenntartók és az intézmények valamennyi központi gazdasági ügyének intézése, gazdasági tanácsadás, gazdasági vezetők továbbképzésének szakmai irányítása.

Papp Márton

Perényiné Apáthy Edit

Könyvtáros: Perényiné Apáthy Edit A könyvtáros tervszerűen gyarapítja, feldolgozza, őrzi állományát, továbbá a könyvtár szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a szakirodalmat.

Rajkányi Lajosné

Pedagógiai szakértő: Rajkányi Lajosné. Közoktatási szakértő kémia szakterületen. Az iskolák szakmai munkáját segíti, továbbképzések, tantárgyi konferenciák szervezésében vesz részt.

Schillingerné Gulyás IIona

Feladatköre: az egyházi kiegészítő normatíva kiszámítása, nyilvántartása. Pedagógus továbbképzések, pályázatok szervezéséhez kapcsolódó adatbázisok fejlesztése, pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás.

Szabó Klára

Szentes Judit

Pedagógiai szakértő: Szentes Judit feladatköre: a Komplex intézményellenőrzés és -érékelés program és a szakértői munka koordinálása. Csütörtök kivételével munkanapokon 9 és 15 óra között elérhető.

Zéher Andor László

Oktatástechnikus: Zéher Andor. Feladatköre: az előadótermekben a technikai berendezések előkészítése, működtetése.