Munkatársak

Munkatársak


Tartalom

Lelkigyakorlaton az MKPK Központi Irodaház dolgozói

 Munkatársak elérhetősége

 KPSZTI működése

 Térkép 

KPSZTI
Cím: 1068 Budapest VI., Városligeti fasor 42.
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68
Központi mobiltelefon: +36 30 626 87 17
Telefon: +36 1 479 3000
Fax: +36 1 479 3001 

 

Munkatársak elérhetősége

Mobil központi szám (+36 30 626 87 17) felhívása után tárcsázni lehet "tone" üzemmódban a keresett négyjegyű melléket (utolsó 4 szám).

Munkatárs Beosztás E-mail címsorrend változtatás Telefon
Bajzák Erzsébet M. Eszter Intézetvezető bajzak.erzsebet@kpszti.hu 479 3000
Bálint Erzsébet Pedagógiai szakértő balint.erzsebet@kpszti.hu 479 3032
Barcsák Marianna Intézetvezető-helyettes barcsak.marianna@kpszti.hu 479 3009
Besenyei László Technikai munkatárs besenyei.laszlo@kpszti.hu 479 3036
Dr. Leibinger Jánosné Pedagógiai szakértő dr.leibinger.janosne@kpszti.hu 479 3003
Dr. Mártonné Sárossy Mónika Pedagógiai előadó dr.martonne.sarossy.monika@kpszti.hu 479 3033
Emőd Gábor Adatrögzítő emod.gabor@kpszti.hu 479 3010
Benkóczyné Erdei Fatima Titkárnő erdei.fatima@kpszti.hu 479 3000
Fabók Györgyné Műszaki osztályvezető fabok.gyorgyne@kpszti.hu 479 3018
Dr. Gianone András Külügyi referens gianone.andras@kpszti.hu 479 3005
Grolyóné Szabó Éva Óvodaszakértő grolyone.szabo.eva@kpszti.hu 479 3015
Kalácska Gábor Informatikus kalacska.gabor@kpszti.hu 479 3016
Kristófné Ördögh Andrea Pézügyi-számviteli ügyintéző kristofne.ordogh.andrea@kpszti.hu 479 3034
Kun Lászlóné Gazdasági munkatárs kun.laszlone@kpszti.hu 479 3007
Kuslits Kata Pályázati felelős kuslits.kata@kpszti.hu 479 3013
Pál Lászlóné Gazdasági vezető pal.laszlone@kpszti.hu 479 3004
Papp Márton Gondnok - karbantartó papp.marton@kpszti.hu 479 3039
Perényiné Apáthy Edit Könyvtáros perenyine.apathy.edit@kpszti.hu 479 3037
Rajkányi Lajosné Pedagógiai szakértő rajkanyi.lajosne@kpszti.hu 479 3014
Schillingerné Gulyás IIona Pedagógiai szakértő schillingerne.gulyas.ilona@kpszti.hu 479 3006
Szabó Klára Pedagógiai szakértő szabo.klara@kpszti.hu 479 3008
Szentes Judit Pedagógiai szakértő szentes.judit@kpszti.hu 479 3012
Zéher Andor László Üzemeltető gépész zeher.andor@kpszti.hu 479 3038

KPSZTI működése

A Pedagógiai Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Kar önálló intézménye. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Központi Intézményeinek Irodaházában működik (Városligeti fasor 42.).

Bajzák Erzsébet M. Eszter

Az intézet vezetésével a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia Bajzák Erzsébet M. Eszter nővért bízta meg, aki a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációjának tagja. Közoktatási szakértő magyar nyelv és irodalom, tantervfejlesztés, tantárgyi módszertan, intézményvezetés, intézményfejlesztés, intézményértékelés, pedagógiai program, tanügyigazgatás szakterületen, valamint vizsgaelnök.

Bálint Erzsébet

Pedagógiai és mérési szakértő: Bálint Erzsébet. Feladatköre: a tantárgyi mérőlapok kidolgozása, a mérés-értékelés módszertani továbbképzések szervezése, az egyházi kiegészítő normatíva kiszámítása, nyilvántartása.

Barcsák Marianna

Az intézetvezető-helyettes: Barcsák Marianna. Feladatköre: vezető-helyettesi feladatok ellátása, tanügy-igazgatási ügyekben tanácsadás, akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, az emelt szintű érettségi vizsgaközpont működtetése,  tanácsadás minőségfejlesztési és esélyegyenlőségi ügyekben, valamint egyéb szervezési feladatok ellátása.

Benkóczyné Erdei Fatima

Titkárnő: Benkóczyné Erdei Fatima.  Feladata a középiskolai és a pedagógus pályázatok szervezése, pályázati tájékoztatás, közreműködés a KPSZTI pályázatainak kivitelezésében. Közreműködik az adminisztrációs és szervezési feladatok ellátásában.

Besenyei László

Dr. Gianone András

Külügyi referens: Dr. Gianone András. Feladatköre: a külkapcsolatok ápolása, fenntartása. Az Intézet képviseletében részt vesz a külföldi konferenciákon.

Dr. Leibinger Jánosné

Pedagógiai szakértő: Dr. Leibinger Jánosné közoktatási szakértő matematika és fizika szakterületen, valamint vizsgaelnök.

Dr. Mártonné Sárossy Mónika

Pedagógiai előadó: Dr. Mártonné Sárossy Mónika közoktatási szakértő általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás, tanügyigazgatás szakterületen. Feladatköre: Kapcsolattartás az általános iskolák alsó tagozatos tanítóival, tantárgygondozókkal, regionális szakmai találkozások előkészítése, szakmai továbbképzések szervezése.

Emőd Gábor

Adatrögzítő: Emőd Gábor. Feladatköre: adatbevitel és postázás, ügyintézés.

Fabók Györgyné

Műszaki osztályvezető: Fabók Györgyné. Feladatköre: az MKPK Központi Irodaház épületének
(Városligeti fasor 42.) teljes műszaki működtetése. A működtetést 11 fő technikai dolgozó segíti.

Grolyóné Szabó Éva

Pedagógiai előadó: Grolyóné Szabó Éva óvodaszakértő. Feladatköre: az óvodavezetői értekezletek szervezése. Kapcsolattartás az óvodákkal, regionális szakmai találkozások előkészítése, szakmai továbbképzések szervezése.

Kalácska Gábor

Rendszergazda és informatikus: Kalácska Gábor. Feladatköre: a KPSZTI honlapjának karbantartása, a KPSZTI számítástechnika eszközeinek ellenőrzése, felügyelete, kapcsolattarttatás a beszállítókkal.

Kristófné Ördögh Andrea

Pézügyi-számviteli ügyintéző: Kristófné Ördögh Andrea Feladatköre: Pénztárosi teendők ellátása, számlák készítése, analitikák vezetése, kimutatások kigyűjtése, mérlegképes továbbképzés szervezése, megbízási szerződések ellenőrzése, megállapodások kezelése, adóügyi egyeztetések elvégzése.

Kun Lászlóné

Analitikák vezetése, kimutatások kigyűjtése, statisztikák készítése.

Kuslits Kata

Építész, műszaki és pedagógia szakos tanár. Részt vett az ember- és társadalomismeret, etika tantárgy kidolgozásában, és módszertanának oktatásában. Feladatköre: a KPSZT pályázatainak bonyolítása, az országos oktatási pályázatok követése

Pál Lászlóné

Gazdasági vezető: Pál Lászlóné. Feladatköre: a fenntartók és az intézmények valamennyi központi gazdasági ügyének intézése, gazdasági tanácsadás, gazdasági vezetők továbbképzésének szakmai irányítása.

Papp Márton

Perényiné Apáthy Edit

Könyvtáros: Perényiné Apáthy Edit A könyvtáros tervszerűen gyarapítja, feldolgozza, őrzi állományát, továbbá a könyvtár szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a szakirodalmat.

Rajkányi Lajosné

Pedagógiai szakértő: Rajkányi Lajosné. Közoktatási szakértő kémia szakterületen. Az iskolák szakmai munkáját segíti, továbbképzések, tantárgyi konferenciák szervezésében vesz részt.

Schillingerné Gulyás IIona

Feladatköre: az egyházi kiegészítő normatíva kiszámítása, nyilvántartása. Pedagógus továbbképzések, pályázatok szervezéséhez kapcsolódó adatbázisok fejlesztése, pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás.

Szabó Klára

Szentes Judit

Pedagógiai szakértő: Szentes Judit feladatköre: a Komplex intézményellenőrzés és -érékelés program és a szakértői munka koordinálása. Csütörtök kivételével munkanapokon 9 és 15 óra között elérhető.

Zéher Andor László

Oktatástechnikus: Zéher Andor. Feladatköre: az előadótermekben a technikai berendezések előkészítése, működtetése.