Munkatársak

Munkatársak


Tartalom

Lelkigyakorlaton az MKPK Központi Irodaház dolgozói

 Munkatársak elérhetősége

 Térkép 

KPSZTI
Cím: 1068 Budapest VI., Városligeti fasor 42.
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68
Központi mobiltelefon: +36 30 626 87 17
Telefon: +36 1 479 3000
Fax: +36 1 479 3001 

Munkatársak elérhetősége

Mobil központi szám (+36 30 626 87 17) felhívása után tárcsázni lehet "tone" üzemmódban a keresett négyjegyű melléket (utolsó 4 szám).

Munkatárs Beosztás E-mail címsorrend változtatás Telefon
Bajzák Erzsébet M. Eszter Intézetvezető bajzak.erzsebet@kpszti.hu 479 3000
Bálint Erzsébet Pedagógiai szakértő balint.erzsebet@kpszti.hu 479 3032
Barcsák Marianna Intézetvezető-helyettes barcsak.marianna@kpszti.hu 479 3009
Besenyei László Technikai segítő munkatárs besenyei.laszlo@kpszti.hu 479 3036
Dr. Leibinger Jánosné Pedagógiai szakértő dr.leibinger.janosne@kpszti.hu 479 3003
Dr. Mártonné Sárossy Mónika Pedagógiai előadó dr.martonne.sarossy.monika@kpszti.hu 479 3033
Emőd Gábor Adatrögzítő emod.gabor@kpszti.hu 479 3010
Benkóczyné Erdei Fatima Titkárnő erdei.fatima@kpszti.hu 479 3000
Fabók Györgyné Műszaki osztályvezető fabok.gyorgyne@kpszti.hu 479 3018
Dr. Gianone András pedagógiai szakértő gianone.andras@kpszti.hu 479 3005
Grolyóné Szabó Éva Óvodaszakértő grolyone.szabo.eva@kpszti.hu 479 3015
Kalácska Gábor Informatikus kalacska.gabor@kpszti.hu 479 3016
Kun Lászlóné Gazdasági munkatárs kun.laszlone@kpszti.hu 479 3034
Kuslits Kata Pályázati felelős kuslits.kata@kpszti.hu 479 3013
Papp Márton Gondnok - karbantartó papp.marton@kpszti.hu 479 3039
Perényiné Apáthy Edit Könyvtáros perenyine.apathy.edit@kpszti.hu 479 3037
Rajkányi Lajosné Pedagógiai szakértő rajkanyi.lajosne@kpszti.hu 479 3014
Schillingerné Gulyás IIona Pedagógiai szakértő schillingerne.gulyas.ilona@kpszti.hu 479 3006
Szabó Klára Szaktanácsadásért felelős pedagógiai szakértő szabo.klara@kpszti.hu 479 3008
Szentes Judit Pedagógiai szakértő szentes.judit@kpszti.hu 479 3012
Szenthe-Tormássi Anna Pedagógiai szakértő szenthe-tormassi.anna@kpszti.hu 479 3007
Szepsi Rita Pedagógiai előadó szepsi.rita@kpszti.hu 479 3030
Zéher Andor László Üzemeltető gépész zeher.andor@kpszti.hu 479 3038

KPSZTI működése

A Pedagógiai Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Kar önálló intézménye. A Magyar Katolikus Püspöki Kar Központi Intézményeinek Irodaházában működik (Városligeti fasor 42.).

Az intézet vezetésével a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia Bajzák Erzsébet M. Eszter nővért bízta meg, aki a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációjának tagja.

Pedagógiai és mérési szakértő. Feladatköre: a tantárgyi mérőlapok kidolgozása, a mérés-értékelés módszertani továbbképzések szervezése, képzőként mérési és szaktanácsadói képzések tartása.

Intézetvezető-helyettes, tanügy-igazgatási szakértő. Feladatköre: a vezető-helyettesi feladatok ellátása, tanügy-igazgatási, minőségfejlesztési és esélyegyenlőségi ügyekben tanácsadás,  a tanfelügyelő és pedagógus minősítési szakértői munka intézeten belüli összefogása, pedagógus továbbképzések megtartása,  valamint egyéb szervezési feladatok ellátása.

Pedagógiai előadó.  Feladatköre: a pedagógus továbbképzések szervezésében való közreműködés, valamint az intézet adminisztrációs tevékenységének szervezése, biztosítása.

Adminisztratív feladatok ellátása: fénymásolás, sokszorosítás, boríték nyomtatás, iratrendezés, adminisztrációs egyeztetési feladatokban való segítségnyújtás, képzések jelenléti ívének elkészítése.Irodatechnikai eszközök használatával kapcsolatos támogatás nyújtása a munkatársak részére, gondnoki feladatokban tanácsadás jelleggel való közreműködés.

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a tantárgygondozásban való részvétel, szakmai napok szervezése és megtartása.

Pedagógiai szakértő, közoktatási szakértő.

Pedagógiai előadó, szaktanácsadó, közoktatási szakértő általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás szakterületen. Feladatköre: Kapcsolattartás az általános iskolák alsó tagozatos tanítóival, tantárgygondozókkal, szakmai továbbképzések, konferenciák szervezése. Emléklapok készítése.

Ügyintéző. Feladatköre: ügyintézés közhivataloknál, beszerzések, a pedagógiai előadók, szakértők munkájának támogatása külső helyszíneken.

Műszaki osztályvezető. Feladatköre: az MKPK Központi Irodaház épületének
(Városligeti fasor 42.) teljes műszaki működtetése. A működtetést 8 fő technikai dolgozó segíti.

Pedagógiai előadó, óvodai szakértő. Feladatköre: az óvodavezetői értekezletek szervezése. Kapcsolattartás az óvodákkal, regionális szakmai találkozások előkészítése, szakmai továbbképzések szervezése.

Rendszergazda és informatikus. Feladatköre: a KPSZTI honlapjának karbantartása, a KPSZTI számítástechnika eszközeinek ellenőrzése, felügyelete, kapcsolattarttatás a beszállítókkal.

Gazdasági ügyintéző. Feladatköre: analitikák vezetése, kimutatások kigyűjtése, statisztikák készítése.

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a KPSZTI által kiírt, támogatott pályázatok bonyolítása, az országos oktatási pályázatok követése és közzététele az intézmények számára, valamint forrásbevonási céllal pályázatírás és elszámolás.

Gondnok-karbantartó. Feladatai: az épületben előforduló kisebb szerelések, javítások, a karbantartási anyagok beszerzése, az üzemeléssel kapcsolatos kötelező ellenőrzések lebonyolításának segítése. Szállítások és raktározás megoldása. Az udvar és kert rendbentartása, a konferencia termek berendezése, kiszolgálása alkalomszerűen.

Könyvtáros. Feladatköre: az intézet könyvtárát gyarapítja, feldolgozza, őrzi állományát, továbbá a könyvtár szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a szakirodalmat.

Pedagógiai szakértő. Közoktatási szakértő kémia szakterületen. Az általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban tanító pedagógusok számára továbbképzéseket, tantárgyi konferenciákat szervez és működteti a tantárgygondozói hálózatot.

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: az engedélyezett felnőttképzések szervezése. Pedagógus továbbképzések, pályázatok szervezéséhez kapcsolódó adatbázisok fejlesztése, pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás. További feladata a működési támogatással kapcsolatos ügyintézés.

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a szaktanácsadói képzések szervezése, lebonyolítása, a szaktanácsadói hálózat kiépítése, a szaktanácsadás szervezése, valamint az intézeti szaktanácsadói névjegyzék gondozása.

Pedagógiai szakértő, közoktatási szakértő matematika szakterületen, szaktanácsadó.

Pedagógiai szakértő. Feladatköre: a tantárgygondozói feladatokban való részvétel, képzések szervezése és megtartása.

Pedagógiai előadó. Szaktanácsadó alsó tagozaton.  Feladatköre: pedagógus továbbképzések, tantárgyi konferenciák szervezése, tantárgygondozás, a Tanítók Fekete István Egyesületében adminisztratív feladatok  ellátása.

Oktatástechnikus. Feladatköre: az előadótermek előkészítése  a képzések, előadások megtartására, a technikai berendezések előkészítése, működtetése.