A képzés napja(i): 
2023. december 12. 09:0016:00
Helyszín: 
Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest

 

Az IKK Zrt. a szakképző intézmények minőségirányítási rendszerének (MIR) hatékony működtetését segítendő széles körű szakmai támogató tevékenységet végez.

A szakmai támogatás egyik eleme szakértői tanácsadás tematikus workshopok keretében, amit az IKK Zrt. a  Katolikus Pedagógiai Intézettel együttműködésben biztosít a katolikus szakképzés szereplőinek.

A személyes jelenléttel megvalósuló “Intézményi önértékelés” tematikus workshop célja:

•A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének működtetése keretében az átfogó intézményi önértékelés elkészítésének módszertani támogatása.

Gyakorlati(as) segítség nyújtása a szakképző intézmény kétéves rendszerességgel megvalósítandó önértékelési tevékenységéhez, az önértékelés szervezeti és módszertani feladatainak elvégzéséhez, az önértékelés eljárásrendjének, folyamatának, gyakorlati lépéseinek, módszereinek és eszközeinek alkalmazás-szintű elsajátításához, ez által is segítve az intézmény felkészülését minőség-irányítási rendszerének külső értékelésére.

•Az önértékelés eredményeinek az intézményi szakmai-pedagógiai munka és az intézményi működés folyamatos (minőség-)fejlesztésében való felhasználásának,  az  intézmény „tanulószervezetté” válásának támogatása.

A képzés célcsoportja:

A szakképző intézmény önértékelésbe bevont munkatársai, az önértékelő csoportok tagjai. Intézményenként 2-3 fő.

A workshophoz szükséges segédanyagok, eszközök (résztvevők által biztosítandó):

  • Önértékelési kézikönyv
  • Intézményi MIR-leírás
  • Intézményenként legalább egy laptop.

 

Képzésért felelős: 
Képzési idő: 
5 óra
Képzés ára: 

A program csak a Katolikus Egyház fenntartásában működő, illetve a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények pedagógusai számára vehető igénybe. Számukra a részvétel ingyenes.

Jelentkezés
Ezen a felületen tud a képzésre jelentkezni.
A pedagógusoknak az igazolás kiállítása miatt feltétlenül fontos megadniuk az oktatási azonosítójukat. Akinek nincs oktatási azonosítója, írjon be 11 db 1-est.
Kérjük, hogy NE az intézmény e-mail címét adják meg, hanem a jelentkeztetett pedagógusét.
Intézmény kiválasztása (vagy fenntartó megjelölése)
• A Katolikus Egyház fenntartásában működő, illetve a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények a listából kiválaszthatók (a székhely helysége szerinti sorrendben). Az intézmény OM azonosítóját begépelve a listaelemre ugrik a fókusz, nem kell görgetni.
• Amennyiben katolikus köznevelési intézmény fenntartója képviseletében jelentkezik a képzésre, válassza a "Fenntartó" listaelemet!
Kérjük adja meg az adatokat!
Kérjük adja meg a számlázási adatokat!
A képzésről átutalásos számlát állítunk ki.
Számlázási cím
utca, házszám stb.
Amennyiben katolikus köznevelési intézményfenntartó képviseletében jelentkezik a képzésre, adja meg a fenntartó nevét!
Adatkezelési tájékoztató: A Katolikus Pedagógiai Intézet számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a partnereink személyes adatait körültekintéssel és bizalmasan kezeljük. A jelen űrlapon megadott, a képzés dokumentációjában szereplő adatok adatkezelésének célja az Intézet által szervezett akkreditált pedagógus-továbbképzések és engedélyezett felnőttképzések vonatkozó jogszabályok szerinti dokumentálása, a szervezéssel összefüggő feladatok ellátása. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés. Az adatkezelési szabályzat tartalmazza az Érintett jogait is. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Intézet részére az adatvedelem@katped.hu e¬mail címre küldött e-mail útján vagy az Intézet székhelyére küldött postai levél útján. A teljes Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapunkon megtalálja, kérjük olvassa el! Kérjük, jelölje be, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót ismeri, a tájékoztatást elfogadja! Adatvédelmi tájékoztató
Megosztás