2017. április 24-én zajlott a Lemorzsolódás megelőzéséért című intézményvezetői szakmai nap. A nap összefoglalója alább olvasható:

Urbán Ábel Ferenc az Oktatási Hivatal Köznevelés Nyilvántartási Főosztályának főosztályvezetője „A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer első adatszolgáltatásának tapasztalatai, a támogató pedagógiai– szakmai szolgáltatások” címmel tartott tartalmas minden részletre kitérő előadást. Ismertette az egy vagy több tantárgyból elégtelent kapó tanulók számát országosan, ebben az összesítésben a matematikát követően a humán és készségtárgyak is szerepet kaptak nem kis mértékben. Az előadás fontos tanulsága volt, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiszámításakor alapvetően a romló teljesítményt kell alapul venni és ennek alapján kell a 3 veszélyeztető tényező meglétét megvizsgálni. Tehát sok olyan diákot nem kell az adatszolgáltatásban feltűntetni, akit az első adatszolgáltatás alkalmával az iskolák feltűntettek, mert minden diákra vonatkozatták a veszélyeztető tényezők meglétét és nem csak a romló teljesítményű diákokra. Az is kiderült, hogy helyi jelzőrendszer kialakítása lesz a feladat a lemorzsolódás tekintetében érintett iskolákban a következő feladat.

Benczúr Katalin az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese a lehetséges támogatási módokról szólt előadásában. Tanulói előrehaladást támogató, Pedagógust támogató, Intézményvezetést támogató és Intézményi fejlesztést támogató tevékenységekről és lehetőségekről egyaránt szólt. Az iskolákat érintő esélyt teremtő uniós forrásokból támogatott fejlesztésekről (EFOP 3.1.5 és EFOP 3.1.7) is tájékoztatta a jelenlévőket. 

Nagy Józsefné a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatónője az iskola tapasztalatairól számolt be a lemorzsolódás megakadályozása érdekében. Az iskola pedagógiai alapelvei között olyanokat sorolt fel, amelyek más katolikus iskolák számára is megfontolandók: jelenlét, egyszerűség, családi szellem, a munka szeretete, Mária példájának követése.

Bodó Márton a KaPI munkatára pedig a lemorzsolódás elleni küzdelemhez használható konkrét eszközökről beszélt, amelyek az Oktatási Hivatal felmérését követően lesznek tanácsolt eszközei a lemorzsolódás megelőzésének. A rendezvény az igazgatók véleményeinek megosztásával zárult.

Megosztás