Láss, értelmezz, tegyél!
A Jezsuita Menekültszolgálat (JMSZ) középiskolai foglalkozásokat kínál a 2019/20-as tanév
folyamán, az alábbi kompetenciák fejlesztésének segítésére:
- az álhírek és értelmezve előadott tények jelenségének megismertetése
- kritikus gondolkodás, véleményalkotás és vitakultúra fejlesztése
- a saját lehetőségek és felelősség tudatosítása, hogy tevékenyen részt vegyenek az iskolai
és helyi környezetük életében

részletek alább

Megosztás