Kompetencia alapú tantervi ajánlások

Kompetencia alapú tantervi ajánlások


 I. A katolikus kerettanterv koncepciója


 II. Műveltségi területek és tantárgyak


 A tantárgyi kerettanterveket készítették:

A „Katolikus kerettanterv 2008”  kihirdetésre került a Magyar Közlöny 2009. augusztus 19-én megjelent 116. számban.

http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/1108
 

Bátran ajánljuk a kerettanterv használatát. 

  

 

I. A katolikus kerettanterv koncepciója

 Részlet a Katolikus kerettanterv 2008 koncepciójából

 "A 2007. évi NAT szerint az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere.

A katolikus nevelő a tanulók személyiségfejlesztése folyamán ennél többet kíván megvalósítani. A neveléssel a diákot el kívánja vezetni a teljes személyiség kiteljesedésére, ami a közösségben megélt hit által valósulhat meg. A katolikus iskola olyan intézmény, amely a személyiség javáért tevékenykedik, s ezért az emberi személyek iskolája. Az emberi személyiség anyagi és lelki igényével központi helyet foglal el Jézus tanításában: ezért annak kibontakoztatása a katolikus iskola legfőbb célja. Az önmagával és a világgal egyensúlyban élő ember ezáltal lesz képes a jelen kihívásaira is megfelelő választ adni. Ezért az általunk készített kerettanterv úgy kíván teljes mértékben megfelelni a NAT kompetenciafejlesztési követelményeinek, hogy eközben nem veszíti el a keresztény nevelés évszázados értékeit, hanem megtalálva a megfelelő kapcsolódási pontokat és arányokat, összhangba hozza a jelen kihívásait a katolikus nevelés hagyományos rendszerével. Meggyőződésünk, hogy ezzel jelentős mértékben segítjük a NAT-ban megfogalmazott célok elérését is.

A kerettanterv elsősorban a katolikus iskolák számára készült, megfelelő adaptációval alkalmazható állami, önkormányzati, világnézetileg el nem kötelezett és más felekezethez tartozó egyházi iskolában. "

I. A katolikus kerettanterv koncepciója (teljes)

 

 

II. Műveltségi területek és tantárgyak

II. 1. Műveltségi területek és tantárgyak struktúrája

 

II. 2. Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

 

II. 3. Élő idegen nyelv műveltségi terület

 

II. 4. Matematika műveltségi terület

 

II. 5. Ember és társadalom műveltségi terület

 

II. 6. Ember a természetben műveltségi terület

 

II. 7. Földünk-környezetünk műveltségi terület

 

II. 8. Művészetek műveltségi terület

 

II. 9. Informatika műveltségi terület

 

II. 10. Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület

 

II. 11. Testnevelés és sport műveltségi terület

 

II. 12. Egyéb tantárgyak

 

Német nemzetiségi nyelv 1-8. évfolyam - kerettantervi ajánlás,
nem része  a 2010 júniusában kihirdetett „Katolikus kerettanterv 2008”-nak.

 

Német nemzetiségi nyelv 1-4. évfolyam – kerettantervi ajánlás

Német nemzetiségi nyelv 5-8. évfolyam – kerettantervi ajánlás

 

A tantárgyi kerettanterveket készítették:

Magyar nyelv és irodalom

1-4. évfolyam

Dósa Béláné

Tóka Zoltánné

 

5-8. évfolyam

Mesterházyné Tamási Ágota

 

9-12. évfolyam

Tasi Katalin

Angol – első idegen nyelv

4-12. évfolyam

Dr. Kőművesné Nagy Katalin

Angol – második idegen nyelv

9-12. évfolyam

Dr. Kőművesné Nagy Katalin

Német – első idegen nyelv

4. évfolyam

Némethné Gálvölgyi Mária

 

5-12. évfolyam

Dr. Tóthné Bánhegyi Andrea

Német – második idegen nyelv

9-12. évfolyam.

Dr. Tóthné Bánhegyi Andrea

Francia – második idegen nyelv

9-12. évfolyam

Dr. Gianone András

Matematika

1-4. évfolyam

Horváth Judit

 

5-8. évfolyam

Pluzsik Szilvia

 

9-12. évfolyam

Nyeste Pál SchP

Történelem és állampolgári ismeretek

5-8. évfolyam

Kozicz János

Történelem és társadalomismeret

9-12. évfolyam

Dr. Gianone András

Környezetismeret

1-4. évfolyam

Baloghné Erdei Margit

Természetismeret

5-6. évfolyam

Dr. Ujházy András

Fizika

7-12. évfolyam

Dr. Juhász András

Kémia

7-8. évfolyam

Rajkányi Lajosné

 

9-11. évfolyam

Dr. Ujházy András

Biológia

7-8. évfolyam

Dr. Párdányi Miklósné

 

9-11. évfolyam

Siklódi Enikő

Földrajz

7-10. évfolyam

Ignáczné Vándor Ildikó

Ének-zene

1-4. évfolyam

Mandl Katalin

 

5-12. évfolyam

Uzsalyné dr. Pécsi Rita

Rajz

1-4. évfolyam

Baloghné Erdei Margit

 

5-10. évfolyam

Szalay József

Művészettörténet

11-12. évfolyam

Szalay József

Mozgókép- és médiaismeret

7-8. és 11. évfolyam

Petróczki Zoltánné

Dráma és tánc

5-6. és 12. évfolyam

Szepsi Rita

Informatika

4-12. évfolyam

Bakos Csaba

Technika és életvitel

1-4. évfolyam

Baloghné Erdei Margit

 

5-8. évfolyam

Pálfi Györgyné

 

9-10. évfolyam

Cser Istvánné

Testnevelés

1-8. évfolyam

Meskóné Kőmíves Fruzsina

 

9-12. évfolyam

Dr. Görhöny Gáspárné

Osztályfőnöki

1-8. évfolyam

Komáromi Mária

 

9-12. évfolyam

Gazdag Gyöngyi M. Gemma SSND

Hittan

1-12. évfolyam

Bajzák Erzsébet M. Eszter SSND

Gazdag Gyöngyi M. Gemma SSND

 

2010. június 11.