A program célja:

  1. lemorzsolódás veszélyének kitett, jó képességű tanulók támogatása versenyképes szakma megszerzésében,
  2. szakképzésben tanuló, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók felkarolása, felsőoktatásba történő továbbtanulásuk előmozdítása.

Pályázók köre:

 Az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő, tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók:

  • szakképző iskola vagy technikum, 9., 10. , 11. évfolyamán, nappali rendszerű szakmai oktatásban résztvevő, első szakmáját szerző tanuló(szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel résztvevő tanulók kivételével;
  • a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga eléri a 3,50 -ot;
  • a pályázat benyújtásakor, vagy az azt megelőző 5 évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
  • a pályázó tanuló képzését biztosító intézmény a pályázatban résztvevő tanuló számára tehetséggondozó támogatást nyújtó mentort biztosít.

A támogatás összege:

A pályázó tanulmányi eredményétől függően a havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft - 34.000 Ft között alakulhat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.február 14., 20:00 óráig.

A pályázat benyújtásának módja: KRÉTA- rendszerben kialakított pályázati felületen keresztül.

Elbírálás határideje: 2023. március 10.

A támogatás folyósítása: 2023. 02.01-től, 7 hónap időtartamra, 2023. augusztus 31.

A  pályázati kiírás és szabályzat itt érhető el.

Megosztás