Módszertani útmutató:

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és megszüntetésére ir{nyuló szektorsemlegesegységes elvek és módszertan

tartalma

1.Jogszabályi megalapozás

2.Adatkezelés, titoktartás alóli mentesség

3.Alapelvek a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működésében, működtetésében

4.Gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja

5.Kockázatelemzés, kockázatértékelés

6.A jelzőrendszeri tagok feladatai, teendői elhanyagolás, bántalmazás észlelése esetén

 

 

 

Megosztás