Téma: 
Gyermekvédelem
Típus: 
Módszertan,
Tudás, tapasztalat

A digitális átalakulás egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan tudjuk az internetet, különösen a fiatalok hogyan tudják az internetet biztonságosan, tudatosan és értékteremtő módon használni.

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében a szakmai és társadalmi szervezetekkel szorosan együttműködve elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) célja, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint összehangolt lépésekkel felkészítsük a gyermekeket, szüleiket és tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra. 

Korunk egyik alapvető kihívása, hogy releváns válaszokat tudjunk adni azokra a gyorsan változó lehetőségekre és kockázatokra, amelyeket a digitális médiakörnyezet, az online kommunikáció és nyilvánosság jelent mindannyiunk számára. Ezért a DGYS abból indul ki, hogy felelős szülőként, tanárként, felnőttként – és nem utolsósorban felelős kormányként – sürgős válaszokat kell találni arra, hogy milyen szemlélettel, milyen prioritásokkal és milyen módon minimalizálhatóak az online környezetben a kockázatok úgy, hogy egyszersmind maximálisan kiaknázzuk a digitális kultúrában (kapcsolatokban, munkaformákban, együttműködésekben) rejlő, ma még szinte beláthatatlan potenciált. Az elmúlt években megannyi tapasztalat, kutatás, workshop és pedagógiai konzultáció kapcsán nem csak a Stratégiát valósítottuk meg és fejlesztettük tovább, de újabb projektjeinkkel folyamatos válaszokat adunk a hazai társadalmi igényekre is.

 

segédanyagok elérése: https://digitalisgyermekvedelem.hu/

 

Megosztás