Jóváhagyási kérelem intézményvezetői megbízás esetén

 

A 2011. évi CXC tv. 68 § (2) értelmében az egyházi köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

 

A miniszteri egyetértéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (EMMI köznevelési-irányítási főosztálynak címezve: Brassói Sándor főosztályvezető 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), amiből a jogszabályok betartását ellenőrizni tudják:

Új intézmény bejelentése vagy intézményi változás bejelentése

Az intézményi tájékoztatók kiküldéséhez és a működési támogatással kapcsolatos ügyintézéshez szükségünk van az intézmények pontos adataira. Új intézmény, új tagintézmény, telephely indítása esetén, illetve olyan esetben, amikor az intézmény adataiban több jelentős változás történt, kérjük, hogy az alábbi űrlapot töltsék ki:

Szent Gellért Ösztöndíj - 2014

PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet Szent Gellért Ösztöndíj – 2014. címmel 

I. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE:

A pályázatban a katolikus intézményfenntartók által működtetett nevelési-oktatási intézmények és a KPSZTI pedagógiai szakmai szolgáltatását igénybe vevő nevelési-oktatási intézmények közül az általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák és kollégiumok vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja: az oktatási intézményekben ösztöndíj formájában rászoruló tanulók támogatása.