Iskolai Közösségi Szolgálat - kérdőív 2015.

Tisztelt intézményvezető/iskolai közösségi szolgálatért felelős koordinátor!

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szeretné felmérni a nappali tagozaton érettségit adó katolikus iskolák körében, hogy az iskolai közösségi szolgálat területén milyen segítséget vennének igénybe szívesen. Ennek különösen alapot ad az, hogy 2016-os tavaszi érettségi időszakában lesz először szükség arra, hogy az IKSZ-ban való részvételt a tanulók igazolni tudják az érettségire való bocsájtásukhoz.

A KPSZTI 2015. évi Pedagógus pályázatának eredménye

A KPSZTI nagy örömmel teszi közzé az idei Pedagógus pályázatra érkezett legjobb dolgozatokat és azok bírálatait.
A nyertes pályamunkák nagyszerű módszertani ötleteket, valamint értékes pedagógiai megfontolásokat, hasznos önreflexiókat tartalmaznak.

A bírálók 6 dolgozatot találtak kiemelkedőnek. A nyertes pályázók köszöntése és a díjak átadása 2016. januárjában lesz, az igazgatói értekezleten.

Az első helyen végzettek 100.000 Ft, a másodikok 80.000 Ft, a harmadikként végzők 60.000 Ft jutalomban részesülnek.
Minden pályázó munkáját köszönjük, a nyerteseknek gratulálunk!

Akkreditált továbbképzés intézményvezetés témakörben

Akkreditált továbbképzés indul "Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési intézményekben a keresztény vezetésre" címmel.

Akkreditált továbbképzés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének segítése témakörben

Akkreditált továbbképzés indul "Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének sajátosságaira a katolikus köznevelési intézményekben" címmel.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: 23/183/2015
Adatszolgáltatás száma:
D/2913/2015

 

Akkreditált továbbképzés konfliktuskezelés témakörben

A KPSZTI a PPCHA alapítvánnyal együtt 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet konfliktuskezelés témakörben.

A továbbképzési program megnevezése: „A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI”

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: A 82/243/2012.
Adatszolgáltatás száma: D/1493/2012.

Középiskolás diákok tanulmányi pályázata

A KPSZTI a 2015-16-os tanévben is pályázatot hirdet a középiskolás tanulók számára négy tantárgyhoz köthető témában.
A 9-12. évfolyamon tanuló gimnazisták számára magyar irodalomból, hittanból, történelemből állítottunk össze pályázati témákat. Természetismeretből a 7-9. osztályos diákok és a 10-12. osztályosok külön feladatsort kapnak. A pályázati kiírások tartalmazzák az ajánlott irodalmak jegyzékét is. A dolgozatok elkészítésénél a Formai követelmények előírásait kell figyelembe venni!
A pályázat jeligés.
Aki pályázni szeretne, 2015. december 20-ig regisztráljon a KPSZTI honlapján a választott jeligével! A pályázatokat elektronikusan kell elküldeni a palyazat@kpszti.hu címre 2016. március 15-ig.

A legjobb pályázatok készítői nagy összegű könyvutalványt kapnak. Ebben az évben a nyertes diákok tanárait is jutalmazni fogjuk.

A versennyel kapcsolatos kérdésekre Kuslits Kata válaszol a 479-3013-as telefonszámon.

Minden pályázónak jó munkát kívánunk!

Simonyi Zsigmond Kárpát - medencei helyesírási verseny

4 fordulós helyesírás versenyt hirdet a Magyar Nyelvtudományi Társaság az általános iskolai  és  a  középiskolai  5–8.  évfolyamos tanulók számára. A versenyen csak azok a tanulók vehetnek részt, akik 2015. november 10-ig elküldik jelentkezésüket a regionális versenyszervezőknek.
Az 1. forduló tananyaga a megelőző évfolyam tantervi követelményein alapul.

Az információk a http://www.fppti.hu/versenyek oldalon is hozzáférhetők.

Elérhetőek a továbbfejlesztett tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek, valamint megjelent a pedagógusminősítést támogató Útmutató harmadik, javított változata

Az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők valamennyi intézménytípusra vonatkozóan a miniszter által jóváhagyott dokumentumok.

Pedagógusminősítés 2016: megnyílt az e-portfólió feltöltőfelület

Az Oktatási Hivatal honlapján olvasható a közlemény és a tudnivalók.

Meghirdetjük a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzését

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet  a KPMG Akadémiával együttműködésben  a könyvviteli szolgáltatást  végzők részére továbbképzést szervez az alábbi időpontokban.

  • 2015.november 26.  10-13.15 óráig
  • 2015.november 27.  10-13.15 óráig
  • 2015.november 30.  10-13.15 óráig


A képzés helyszíne:  KPSZTI 1068 Budapest Városligeti fasor 42.
Az előadás címe:            A számviteli törvény 2015-ös változásai és kitekintés a jövőbeni irányokra
Határozat száma: NGM/182-1117 / 2015.
Témakör:   számviteli
Szakterület:  vállalkozási
Kreditpont értéke: 4 pont
Időtartam:   180 perc
Előadó: Boros Judit a KPMG könyvvizsgálati partnere, bejegyzett magyar könyvvizsgáló.
A képzés díja:  Bruttó 4.000.- Ft, amelynek számlázása utólag történik.
Az egyéb szervezeti  és vállalkozási szakterületen regisztrált mérlegképes könyvelők, akik a májusi és júniusi előadásainkon jelen voltak, a novemberi képzés meghallgatásával a regisztráció megtartásához szükséges kreditpontjaikat összegyűjthetik.
Tájékoztatásul  közöljük, hogy államháztartási szakterületen regisztrált számviteli szakembereknek  a részükre összeállított speciális tematikájú   előadáson kell részt venni.
Tekintettel arra, hogy korábbi években történt felmérés alapján a katolikus köznevelési intézményekben dolgozó gazdasági szakemberek  többnyire egyéb szervezeti és vállalkozási szakterületen regisztráltak, így az államháztartási tematikára nem szerveztünk előadásokat.
A képzésre szeretettel várjuk azokat a gazdasági dolgozókat is, akik regisztrációval nem rendelkeznek!
Fontos tudnivaló: csak helyesen megadott és érvényes regisztrációs szám, valamint az előadás kezdő és záró jelenléti ívének aláírása esetén lehet érvényesíteni az előadáson megszerezhető pontokat.


A jelentkezésre szolgáló űrlap.

Szaktárgyi képzések a 2015/16-os tanév I. félévében

Figyelem! Helyszínváltozások! HELYSZÍNCSERE!

 

A 2015. november 17-én megrendezésre kerülő Általános iskolai matematika tanárok szaktárgyi képzése NEM a Püspökkari Titkárságon lesz, hanem a KPSZTI-ben! Új helyszín címe: KPSZTI, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

 

Az ugyanezen a napon megrendezésre kerülő Középiskolai osztályfőnökök szakmai továbbképzése NEM a KPSZTI-ben lesz, hanem a PÜSPÖKKARI TITKÁRSÁGON! Új helyszín címe: 1071 Budapest, Városligeti fasor 45.

 

Az alábbi linken elérhető a középiskolák és az  általános iskolák felső tagozatának pedagógusai részére összeállított továbbképzési programunk.
Jelentkezni az elektronikus rendszerünkön keresztül, vagy telefonon, illetve e-mail-ben lehet.
Kérjük, hogy azok a jelentkezők, akik valamiért mégsem tudnak eljönni, és ezt előre tudják, jelentsék be telefonon, vagy e-mail-ben
A programok kiegészítéséről, valamint esetleges egyéb változásairól is az alábbi linken adunk tájékoztatást, kérjük, kísérjék figyelemmel az ott megjelenő híreket.
Aki a jelentkezéskor megadta a saját e-mail címét, azt a változásokról elektronikus levélben értesítjük. 

Tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy a KPSZTI-nek a 2015/16-os tanév második félévétől sajnos nem áll módjában szendvicsebéddel megvendégelni a képzések résztvevőit.

Jelentkezési határidő: 2015. október 1.

 

 A nagy érdeklődésre való tekintettel a SZAKMAI NAP AZ IKT ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL  című képzésünk november 11-én, szerdán is megrendezésre kerül. A téma és a feltételek változatlanok. Kérjük, csak az jelentkezzen, aki a november 12-i képzésbe a létszámkorlát miatt nem fért be! A november 11-ére meghirdetett képzésen is betelt a létszám.

Megjelent az általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi továbbképzésének programja!

ÚJABB VÁLTOZÁS! Az általános iskolai magyartanárok szaktárgyi továbbképzésének időpontja megváltozott:

az új időpont november 12. A program kezdésének időpontja is megváltozott: 10.00!

Az általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi továbbképzésének időpontja megváltozott:

az új időpont november 17.

 

A 2015/2016. tanév I. félévi szaktárgyi képzéseinek programja az általános- és középfokú iskolák részére

 

Alsó tagozatos képzések

2015/2016. tanév I. félév

Honlapunkon elérhető az  általános iskolák alsó tagozatának pedagógusai részére összeállított továbbképzési programunk.
Képzéseink a katolikus intézmények pedagógusai számára ingyenesek.
Jelentkezni az elektronikus rendszerünkön keresztül lehet.
Honlapunkra igényfelmérő lapot is kitettünk, ezeket abban a reményben szerkesztettük, hogy az iskolákban megkönnyítik a jelentkezések összegyűjtését.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a SZAKMAI NAP AZ IKT ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL  című képzésünk november 11-én, szerdán is megrendezésre kerül. A téma és a feltételek változatlanok. Kérjük, csak az jelentkezzen a linkben megadott módon, aki a november 12-i képzésbe a létszámkorlát miatt nem fért be.

Továbbképzések programja alsó tagozatos tanítók számára 2015/2016 I. félév 

Intézményi igényfelmérő lap a 2015/2016. tanév I. félév alsó tagozatos tanítók továbbképzéséhez 

Jelentkezési határidő: 2015. október 1. (a be nem telt képzések még nyitottak)

Jelentkezés a 2015/2016-os alsó tagozatos képzésekre

További információt Dr. Mártonné Sárossy Mónikától lehet kérni (1 479 30 33).

Harmatcsepp tanulmányi verseny 2015/2016

A péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda a 2015/2016-os tanévben is meghirdeti a Harmatcsepp levelezős tanulmányi versenyt az alsó tagozatos diákok részére.

Versenyfelhívás

Jelentkezési lap

Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására

Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai körében.

XXIV. Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Verseny

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium közreműködésével a 2015/16-os tanévben is meghirdetjük a katolikus iskolák körében - az elsősorban jelenség és kísérlet centrikus - fizika versenyt.

A két fős diákcsoportok három kategóriában jelentkezhetnek a kiírásban meghatározott módon Barcza István címén (barcza@osb.hu) legkésőbb 2016. január 31-ig.

 

Katolikus iskolák XV. Dugonics András matematika versenye

A Páduai Szent Antal Iskola közreműködésével a 2015/16-os tanévben is megrendezzük a 4-8 évfolyamokon, 7 kategóriában, a katolikus iskolák közötti matematika versenyt.
Az első forduló 2015. november 18-án lesz.

A versennyel kapcsolatos kérdéseiket levélben, a mocsary.dezso@gmail.com címen tehetik fel. 

Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts Sándor történelem versenye

Az első forduló kitöltött feladatlapját 2015. december 7-ig kell elküldeni a 1518 Budapest, Pf. 41 címre. A borítékra írják rá a verseny nevét!
Kérdésekkel Simonfai Teodórához lehet fordulni a titkarsag@szmg.hu címre írt levelekben.

Tanévkezdő segédlet (2015/2016. tanév)

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának megbízásából ezúton küldöm Önnek szíves felhasználásra a 2015/2016. tanév kezdéséhez segítséget nyújtó Tanévkezdő segédletet.
Tisztelettel:
Brassói Sándor
köznevelési elnökhelyettes
Oktatási Hivatal

 Tanévkezdő segédlet (2015/2016. tanév)

Tehetséggondozáshoz ajánlott szakirodalom

2015-ben megjelent kötetek elérhetőek a tehetseg.hu oldalon.
Kényelmesen és szabadon olvashatóak könyvolvasóval, táblagéppel vagy számítógépen is.

Új tartalomfejlesztések

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) konzorciumban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságával (EKIF)  és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével „Új tartalomfejlesztések a KPSZTI-ben, Esztergom-Budapesti és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéknél” című TÁMOP-3.1.17-15-2015-0010-es számú pályázatban vesz részt. A konzorciumban (KPSZTI, Esztergom-Budapesti Egyházmegye, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye) a megnyert 136.393.962 Ft összegből a KPSZTI 22 850 680 Ft összegű támogatásban részesült.
A pályázat során a KPSZTI az alábbi képzéseket nyújtja a konzorciumi tagok részére:
- Felkészítés a kiégés megelőzésére és kezelésére
- Felkészítés a természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztésére
- A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei
- Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének sajátosságaira a katolikus köznevelési intézményekben

Megjelent a 2015/2016-os tanév rendje

A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet  a jövő tanév rendjéről innen tölthető le.

Renovabis pályázat 2015 - elszámolás

Letölthető a Renovabis 2015. pályázat elszámolásához szükséges Excel táblázat. A munkafüzet első munkalapján részletes elszámolási tájékoztató olvasható.

A „Diákok a magyar szakrális örökség őrzésében” című pályázat eredményei 2015.

2015. április 24-én zárult a magyar szakrális kisemlékek állagmegóvását célzó tanulmányi verseny.
Ebben a tanévben 49 tanuló dolgozott a programban: felmérési dokumentációkat készítettek, tárgyaltak az örökségvédelem szakembereivel, ahol tehették, feladatot vállaltak a helyreállítási kivitelezési munkákban.
A 2014/2015-ös tanévben két kategóriában osztott ki díjakat a zsűri.

Megjelent és hatályba lépett a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet módosítása

A 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet módosította a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló rendeletet. A módosítások itt elérhetők.

Jelentkezés a 2015/2016-os szaktárgyi képzésekre

További információt Rajkányi Lajosné Enikőnél kérhet: 1 479 30 14; rajkanyi.lajosne @ kpszti.hu