Jelentkezés tanítók, tanárok számára meghirdetett képzésekre - 2016/2017. tanév I. félév

Honlapunkon elérhető az  iskolák  pedagógusai (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) részére összeállított féléves  továbbképzési programunk.

Képzéseink a KPSZTI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusai számára ingyenesek.
Jelentkezni az elektronikus rendszerünkön keresztül lehet.
Honlapunkra igényfelmérő lapot is kitettünk, ezeket abban a reményben szerkesztettük, hogy az iskolákban megkönnyítik a jelentkezések összegyűjtését.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 30-a volt, de egyes képzések még nyitottak.

Továbbképzési programok:

Alsó tagozatos tanítók számára 2016/2017 I. félév

Felső tagozatos és középiskolai tanárok számára 2016/2017 I. félév

Tantárgyhoz nem köthető képzések 2016/2017 I. félév

Akkreditált képzések 2016/2017 I. félév

Segítő diákok 2016 – Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálatot bemutató alkotások készítésére

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázati felhívása

Pedagógiai tájékoztatás pedagógusoknak

Az EMMI több tantárgyból (ének-zene, földrajz, magyar, matematika, vizuális kultúra, testnevelés, történelem, természettudomány, valamint horvát, német, román, szerb és szlovák nemzetségi nyelv és irodalom, illetve társadalomismeret és etika) módosította az érettségi vizsga részletes követelményeit. A módosításokat lásd a Magyar Közlönyben.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésre: Iskolai Közösségi Szolgálat

A képzés célja:

A továbbképzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket az iskolai szociális érzékenyítés lehetőségeivel, eszközeivel és a közösségi szolgálat alapelveivel, működési kereteivel. Cél, hogy a résztvevők elsajátítsák a szociális érzékenyítés eszközeit, az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez és dokumentálásához szükséges ismereteket.

A képzéses részt vehet: bármely általános és középiskolai tanári végzettséggel rendelkező pedagógus.

A képzés díja: ingyenes a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet pedagógiai-szakmai szolgáltatását igénybe vevő intézmények pedagógusainak.

Helyszín: Budapest - időpont: 2016. november 29., november 30., december 14.

Jelentkezési határidő: 2016. november 15.

Katolikus iskolák a 100 legjobb magyar középiskola között

Katolikus iskolák a 100 legjobb magyar középiskola között

 A HVG frissen megjelent kiadványában 13 katolikus iskola szerepel a legjobb száz között, miközben a katolikus középuiskolában tanulók arány csak 8,5 százalék.

Képzés és Műcsarnok

Az alsó tagozatban tanító rajztanároknak tartottak továbbképzést 2016. október 11-én.

A képzés része volt az Ágak -  Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor - kiállításának megtekintése a Műcsarnokban. 
A remek és értően elemző vezetést a kiállítás rendezője, Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere (2000-2002) tartotta a csoportnak.

Folynak a képzések a KPSZTI szervezésében

A "Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének sajátosságaira a katolikus köznevelési intézményekben." című akkreditált képzés második napján, október 11-én Dr. Székely János püspök tartott "Romológia" címmel előadást.

 

 

2016. október 10-én Dr. Gyarmathy Éva klinikai- és neveléslélektani szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai tudományos főmunkatársa tartott előadást "A sokféleség, mint érték" címmel a problémával küzdő gyermekek megnyilvánulásáról, viselkedésük hátteréről, az abból adódó zavar kezeléséről, illetve ugyanennek a magatartási formának a tehetségben való szerepéről.

Eseménynaptár

Letölthető a 2016/17. évi eseménynaptár, amely segítséget kíván nyújtani a tanév jeles évfordulóiról való megemlékezéshez.

Drogperevenció és személyiségfejlesztés - 60 órás akkreditált továbbképzés a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója szervezésében

A képzés költsége: 60.000.- Ft, helyszín: 2465 Ráckeresztúr, Dózsa u. 4.

Két időpontban indul a program: 2016. október 28-30. és 2016. november 14-16.

A további részletekhez nyissa meg a tájékoztatót.

Akkreditált pedagógus- továbbképzés konfliktuskezelés témakörben

A KPSZTI a PPCHA alapítvánnyal együtt 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet konfliktuskezelés témakörben.

A továbbképzési program megnevezése: „A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI”

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: A 82/243/2012.
Adatszolgáltatás száma: D/1493/2012.

Filmes segédanyag műhely - Faludi Ferenc Akadémia programja

Filmes segédanyag használat - műhely.

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi képzések oktatási segédanyagai

Gyermek- és ifjúságvédelem oktatási segédanyagai - letöltések
 

4. Tanulóbalesetek megelőzése

Teremtés hete

2016. szeptember 26 - október 2. között ünnepeljük  a Teremtés hetét.
A magyar keresztény egyházak körében pár éve kezdett meggyökerezni az a nemzetközi kezdeményezés, hogy szeptember-október folyamán ökumenikus módon ünnepeljük meg a Teremtés Hetét, és fordítsunk fokozott figyelmet a teremtett világ védelmére.

A hét segédanyagai letölthetők

„Döntsetek az Úr mellett!” – Szentmisével zárult a katolikus iskolák Szent Márton-zarándoklata

Szeptember 17-én, szombaton a Kattárs programjaival összefonódva rendezték meg a katolikus iskolák Szent Márton-zarándoklatát. Az esemény közös szentmisével zárult a Szent István-bazilikában, amelyet Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát mutatott be.

A Szent Márton-évben megrendezett zarándoklat a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) által meghirdetett pályázatok díjátadásához és gálaműsorához kapcsolódott, amelyet a Kattárs nagyszínpadán tartottak a Március 15. téren délelőtt 11 órától. A díjakat Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és Tokár János OFM, a KPSZTI igazgatója adták át. A pályázatokra beérkezett képzőművészeti alkotásokat, amelyek Szent Márton életéhez kapcsolódnak, a Sapientia Hittudományi Főiskolán tekinthették meg az érdeklődők, illetve a beérkezett drámapályázatok díjnyertes alkotásaival is megismerkedhettek a résztvevők.

Veres András nyitotta meg a Szent Márton-évi pályázat alkotásait bemutató kiállítást

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyitotta meg szeptember 16-án a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán azt a kiállítást, mely a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által, diákok számára kiírt pályázat legszebb alkotásaiból áll.

A legjobb pályamunkák készítőinek és az őket felkészítő tanároknak Veres András püspök adta át a díjakat.

Veres András a pályázat meghirdetésének idején még Szombathely püspöke volt, ezért is volt számára kedves annak kiírása. A püspök visszautalt arra az Ákos-koncertre, melyet a nyáron, Szombathelyen tartottak. Az ott elhangzott dalokat sokan kívülről fújták, vagyis biztos, hogy nem akkor hallották azokat először. Ez is mutatja, hogy az, amivel valaki sokat foglalkozik, előbb-utóbb a részévé válik. „Ezeken az alkotásokon sokat kellett dolgozni, lehet, hogy az első próbálkozás nem is sikerült jól. Mivel sokat foglalkoztatok vele, annak témája, vagyis Szent Márton alakja is közel került hozzátok. Ezek az alkotások művészi színvonalúak lettek, de ennél is fontosabb, hogy a szívetekben mi maradt meg Szent Mártonból, az ő lelkületéből. A tours-i szent püspök példája azt üzeni a ma embere számára, hogy vegyük észre környezetünkben a rászorulókat.”

Mérlegképes könyvelők továbbképzése

A képzésre várhatóan novemberben kerül majd sor.

Új intézmény bejelentése vagy intézményi változás bejelentése

Az intézményi tájékoztatók kiküldéséhez, központi adatszolgáltatásokhoz és a működési támogatással kapcsolatos ügyintézéshez szükségünk van az intézmények pontos adataira. Új intézmény, új tagintézmény, telephely indítása esetén, illetve olyan esetben, amikor az intézmény adataiban több jelentős változás történt, kérjük, hogy az alábbi űrlapot töltsék ki.

Akkreditált pedagógus- továbbképzés intézményvezetés témakörben

Akkreditált továbbképzés indul "Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési intézményekben" címmel.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: 23/184/2015
Adatszolgáltatás száma:
D/2948/2015

Képzési jegyzék száma:  H/26757/2016

 

2016. évi időpont: Új időpont a 2016/2017-es tanév I. félévében

Időpont: 2016. november 8-10.

Jelentkezési határidő: 2016. október 2.

Helyszín: Leányfalu

Szakképzéssel kapcsolatos módosult EMMI rendelkezések

Megjelent az EMMI közleménye az új szakképzési intézmények közismereti tanterveiről. Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításának kihirdetéséig a rendelkezés mellékletei szerint kell a helyi tanterveket elkészíteni. Azérettségi követelmények változásáról szóló tájékoztatóban szakmák szerint részletesen ismertetik az elvárásokat. Az intézmények működésével és a névhasználattal kapcsolatban a 20/2016 (VIII.24) EMMI rendelet ad szabályozást.

Érdemes figyelemmel kísérni a Magyar Közlöny 123. számát is!

Intézetünk a 2016/17-es tanévtől kezdődően a szakképzéssel kapcsolatos feladatokkal is foglalkozik.
Kérdéseikkel, javaslataikkal Kuslits Katához (479 3013) fordulhatnak.

A 2016/2017 tanév rendje

Megjelent a 2016/2017 tanév rendjéről szóló 12/2016 (VI.27.) EMMI rendelet.

Új intézetvezető kinevezése

2016. június 28-tól Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér, intézetünk vezetője 18 év szolgálat után nyugdíjba vonul.