Megjelent a tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek harmadik, javított változata

Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhetők és letölthetők a kézikönyvek.

Szent Márton-évhez kötődő pályázatok, versenyek

Szent Márton-évhez kötődő pályázatok, versenyek kiírása

Csoportos pályázati adatlap

Pályázati adatlap

Szent Márton-évhez kötődő pályázatokhoz, versenyekhez regisztráció

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a MKPK által meghirdetett

 Szent Márton-év alkalmából pályázatokat hirdet a KPSZTI szakmai irányítását elfogadó intézmények számára

 

A pályázat/verseny címe

Évfolyamok

 Kapcsolattartó

Jelentkezési

határidő

1.

Drámapályázatok

8-11.

Mihályi Anikó mihanka65@gmail.com

2016. február 15.

2.

Hagyományőrző pályázat

1-4.

Dr. Mártonné Sárossy Mónika
msarossy@kpszti.hu
+36 1 479 30 33
Szepsi Rita szepsi.rita@kpszti.hu
+36 1 479 30 30

2016. március 18.

3.

Iskolai szociális érzékenység – tanúságtétel

5-12.

Szentes Judit  szentes@kpszti.hu
+36 1 479 30 12

2016. február 15.

4.

Iskolai szociális érzékenység – reklámplakát készítése

9-12.

Szentes Judit  szentes@kpszti.hu
+36 1 479 30 12

2016. április 18.

5.

Képzőművészeti pályázat

1-4., 5-8., 9-12.

Szalay József szentmarton.kpszti@gmail.com + 36 70 318 22 51

2016. április 22.

6.

Kreatív műveltségi vetélkedő

7-11.

Gianone András
gianone@kpszti.hu
+36 1 479 30 05

nem kell jelentkezni

7.

Latin műfordítás

9-12.

Szenthe-Tormássi Anna
szenthe@kpszti.hu
+36 1 479 30 07

2016. február 15.

8.

Márton-napi népszokások német nyelvterületen/saját településen

4-8.

Némethné Gálvölgyi Mária
galvolgyi.mari@gmail.com

2016. február 15.

9.

Műsorpályázat

8-11.

Mihályi Anikó mihanka65@gmail.com

2016. február 15.

10.

Német műfordítás

9-12.

Szenthe-Tormássi Anna
szenthe@kpszti.hu
+36 1 479 30 07

2016. február 15.

11.

Óvodás műsorpályázat DVD-n

óvoda

Grolyóné Szabó Éva
grolyone@kpszti.hu
+36 1 479 30 15

nem kell jelentkezni

12.

Óvodás rajzpályázat

óvoda

Grolyóné Szabó Éva
grolyone@kpszti.hu
+36 1 479 30 15

nem kell jelentkezni

13.

Óvodás ünnepség megvalósítási terve

óvoda

Grolyóné Szabó Éva
grolyone@kpszti.hu
+36 1 479 30 15

nem kell jelentkezni

14.

Próza- és versíró verseny

7-12.

Soósné Dr. Veres Rózsa
soos@t-online.hu

2016. február 15.

15.

Szakképző iskolai pályázat

szakképző iskola 9-13.

Csima Ágota
csimaagota2@gmail.com
+36 20 984 21 30

2016. február 15.

16.

Tárgyalkotó pályázat

1-4.

Dr. Mártonné Sárossy Mónika
msarossy@kpszti.hu
+36 1 479 30 33
Szepsi Rita szepsi.rita@kpszti.hu
+36 1 479 30 30

2016. március 18.

 

Jelentkezés a Zöld Óvoda és az Ökoiskola programra

Meghívó Zöld Óvoda és az Ökoiskola program
Időpont: 2016. február 23. kedd, 10 óra
Helyszín: KPSZTI, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a teremtett világ védelmére és bemutassa a Zöld Óvoda és az Ökoiskola program lehetőségeit, eredményeit. A találkozóra azokból az intézményekből várunk pedagógusokat, amelyek már részt vesznek, vagy a jövőben részt szeretnének venni a Zöld Óvoda és az Ökoiskola programban.

Pályázat versenyek szervezésének támogatására

A KPSZTI pályázatot hirdet a legalább öt éves hagyománnyal rendelkező tanulmányi versenyek költségeinek, legfeljebb 250.000 Ft összegű, kiegészítésére.

A KPSZTI 2015. évi Pedagógus pályázatának eredménye

A Pedagógus pályázatra érkezett legjobb dolgozatok szerzőinek köszöntése és a díjak átadása 2016.február 3-án lesz, az igazgatói értekezleten.

A MÁK honlapján megjelentek a 2016. évi normatíva igénylőlapjai

Tisztelt Fenntartó!

A Magyar Államkincstár honlapjáról letölthetők az adatlapok az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézményfenntartók 2016. évi támogatásának igényléséhez:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/normativa_-finanszirozas

A támogatások igénylése:

A 2016. évi támogatási igényeket a fenntartóknak 2016. január 31-éig kell benyújtani a székhelyük szerint illetékes Igazgatósághoz.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

Kérjük, hogy a MÁK Igazgatósághoz benyújtott intézményi adatlapokból és fenntartói összesítőből 1-1 példányt a KPSZTI-be is küldjenek be január 31-éig (KPSZTI, 1406 Budapest, Pf. 68.)! A KPSZTI anyagához nem szükséges az Igazgatósághoz benyújtandó nyilatkozatokat csatolni.

Kérjük, ha a benyújtott adatlapok adataiban változás történik, akkor haladéktalanul értesítsék erről a KPSZTI-t!

Pályázat - Egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztésekre: EFOP-4.1.1-15

Támogatási kérelmet nyújthatnak be megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban köznevelési intézményt fenntartó szervezetek az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a 350 főt meghaladó intézmények infrastrukturális fejlesztésére.
A projekt elszámolható összköltsége minimum 150 millió Ft lehet, amely egyaránt fedezheti az előzetes tanulmányok, az engedélyezési dokumentumok költségeit, a beruházáshoz, valamint a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások és a közreműködő munkatársak költségeinek 100 %-át.
A támogatási kérelemmel együtt be kell nyújtani a megvalósíthatósági tanulmányt, a likviditási és az engedélyeztetési tervet, a projektmenedzser és a pénzügyi vezető önéletrajzát.
A pályázatokat három ütemben, a következő értékelési határidőkig kell elküldeni az elektronikus kitöltőprogramon keresztül: 2016. március 18, 2016. december 16, 2018. január 25.

Amennyiben további információra van szükségük, a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatát keressék a 06-40-638-638-as telefonszámon!

Harmatcsepp tanulmányi verseny 2015/2016

A péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda a 2015/2016-os tanévben is meghirdeti a Harmatcsepp levelezős tanulmányi versenyt az alsó tagozatos diákok részére.

Akkreditált továbbképzés intézményvezetés témakörben

Akkreditált továbbképzés indul "Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési intézményekben a keresztény vezetésre" címmel.

Akkreditált továbbképzés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének segítése témakörben

Akkreditált továbbképzés indul "Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének sajátosságaira a katolikus köznevelési intézményekben" címmel.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: 23/183/2015
Adatszolgáltatás száma:
D/2913/2015

 

Akkreditált továbbképzés konfliktuskezelés témakörben

A KPSZTI a PPCHA alapítvánnyal együtt 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet konfliktuskezelés témakörben.

A továbbképzési program megnevezése: „A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI”

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: A 82/243/2012.
Adatszolgáltatás száma: D/1493/2012.

Középiskolás diákok tanulmányi pályázata

A KPSZTI a 2015-16-os tanévben is pályázatot hirdet a középiskolás tanulók számára négy tantárgyhoz köthető témában.
A 9-12. évfolyamon tanuló gimnazisták számára magyar irodalomból, hittanból, történelemből állítottunk össze pályázati témákat. Természetismeretből a 7-9. osztályos diákok és a 10-12. osztályosok külön feladatsort kapnak. A pályázati kiírások tartalmazzák az ajánlott irodalmak jegyzékét is. A dolgozatok elkészítésénél a Formai követelmények előírásait kell figyelembe venni!
A pályázat jeligés.
Aki pályázni szeretne, 2015. december 20-ig regisztráljon a KPSZTI honlapján a választott jeligével! A pályázatokat elektronikusan kell elküldeni a palyazat@kpszti.hu címre 2016. március 15-ig.

A legjobb pályázatok készítői nagy összegű könyvutalványt kapnak. Ebben az évben a nyertes diákok tanárait is jutalmazni fogjuk.

A versennyel kapcsolatos kérdésekre Kuslits Kata válaszol a 479-3013-as telefonszámon.

Minden pályázónak jó munkát kívánunk!

Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására

Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai körében.

XXIV. Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Verseny

 

A verseny a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium közreműködésével a 2015/16-os tanévben is meghirdetjük a katolikus iskolák körében - az elsősorban jelenség és kísérlet centrikus - fizika versenyt.

A két fős diákcsoportok három kategóriában jelentkezhetnek a kiírásban meghatározott módon Barcza István címén (barcza@osb.hu) legkésőbb 2016. január 31-ig.

Katolikus iskolák XV. Dugonics András matematika versenye

A verseny első fordulójának eredményei a szervező iskola honlapján megtekinthetők.

A verseny a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts Sándor történelem versenye

 

A verseny a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

A második forduló feladatainak megoldását 2016. január 25-ig kell eljuttatni a Szent Margit Gimnázium alábbi címére.

Megjelent és hatályba lépett a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet módosítása (2015. április 22.)

A 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet módosította a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről szóló rendeletet.