Jóváhagyási kérelem intézményvezetői megbízás esetén

 

A 2011. évi CXC tv. 68 § (2) értelmében az egyházi köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

 

A köznevelési törvény módosításáról

 

A 2014. évi XXXVI. törvény egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról, amely 2014. július 24-től hatályos, tartalmaz néhány, a köznevelésről szóló törvényre vonatkozó módosítást is. A törvény szövege innen tölhető le.

 

OFI Tanévnyitó Konferencia - 2014

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

Szakmai Tanévnyitó Konferencia kerül megrendezésre 2014. augusztus 26–28. között az ország három különböző nagyvárosában: Budapesten, Miskolcon és Pécsett, melyre a szervezők szeretettel várják a pedagógusokat.

Az idei évben megújul a tanévnyitó konferencia: három egymást követő napon, három különböző helyszínen, de ugyanazzal a programmal zajlik, így közel 3000 pedagógus értesülhet a legújabb köznevelési irányokról.

Tankönyvkiadók tájékoztatói - OFI konferenciasorozat

Tisztelt Intézményvezető  Asszony/Úr! 

Kedves Kolléga! 

Az Apáczai Kiadó, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Szombathelyen, Győrött, Szegeden és Nyíregyházán tájékoztató napokat rendez a megújult és a kísérleti tankönyvekről. Az előadásokon alsó és felső tagozatos, középiskolai és idegen nyelvi tankönyveket, valamint interaktív tananyagokat mutatunk be a tankönyvek szerzői, szerkesztői és tananyagfejlesztői. 

Iskolai Közösségi Szolgálat a "72 óra kompromisszumok nélkül" program keretében

Tisztelt Intézményvezető, Iskolai Közösségi Szolgálatért felelős pedagógus Kolléga!

 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a sok éve sikeres ’72 óra kompromisszumok nélkül’ program keretében a középiskolás fiataloknak lehetőségük van az Iskolai Közösségi Szolgálatból 3*3 óra teljesítésére.

A program koordinációját az Ökumenikus Ifjúsági Iroda végzi.

Darvas Márton főkoordinátor
72 óra kompromisszum nélkül
hetvenketora@gmail.com
Új katolikus flottás szám: +3630 475 24 07 (Telekom)

Régi egyházi flottás szám: +3620 775 30 09 (Telenor)

További információkat, elérhetőségeket a rendezvény honlapján: http://72ora.hu

és facebook oldalán: https://www.facebook.com/72ora találhatnak.

Ökumenikus Diákfilmszemle 2014.

A 3. Ökumenikus Diákfilmszemle ünnepélyes díjkiosztója 2014. május 31-én volt. A nyertesek névsorát a mellékelt dokumentum tartalmazza.

A filmek megnézhetők a címre kattintva.
A díjátadón készült fotók a http://www.okudiakfilm.hu/index.php?pageid=gal2014 oldalon láthatók.

 

 

Gratulálunk a nyerteseknek!

Egyoldalú jogi nyilatkozat

A KPSZTI-nek nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége van, ezért kérjük, hogy a KPSZTI részére 1-1 másolatot küldjenek a fenntartók a kormányhivatalba leadott nyilatkozatokból, illetve szkennelve, e-mailen is elküldhetik Schillingerné Gulyás Ilonának.

Egyoldalú jogi nyilatkozat (minta)

Új intézmény bejelentése vagy intézményi változás bejelentése

Az intézményi tájékoztatók kiküldéséhez és a működési támogatással kapcsolatos ügyintézéshez szükségünk van az intézmények pontos adataira. Új intézmény, új tagintézmény, telephely indítása esetén, illetve olyan esetben, amikor az intézmény adataiban több jelentős változás történt, kérjük, hogy az alábbi űrlapot töltsék ki:

A „Diákok a magyar szakrális örökség őrzésében” című pályázat eredményei 2014

2014. május 26-án zárult a magyar szakrális kisemlékek állagmegóvását célzó, tantárgyközi kompetenciákra épülő tanulmányi verseny.
Ebben a tanévben 59 tanuló dolgozott a programban: felmérési dokumentációkat készítettek, tárgyaltak az örökségvédelem szakembereivel, ahol tehették, feladatot vállaltak a helyreállítási kivitelezési munkákban. Emlékünnepeket, misztériumjátékokat tartottak a szakrális térben, s a pusztuló emlékek ihlette új, művészi alkotásokat hoztak létre.

 

A program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

http://www.tehetsegprogram.hu/sites/all/files/hir_kepek/NTP_72_RGB.jpg

A Magyar Katolikus Rádió riportot készített a pályázat néhány résztvevőjével. A 2014.05.30-án sugárzott, Délutáni találkozás című felvételt itt hallgathatják meg 31:25-től kezdődően.

 http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2014&mho=05&mnap=30&mora=17&mperc=04

A záró ünnepségről készített képek.

 

2014 őszi 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés: Konfliktuskezelő tréning

A KPSZTI a PPCHA alapítvánnyal együtt 30 órás akkreditált pedagógustovábbképzést hirdet konfliktuskezelés témakörben.

A továbbképzési program megnevezése: „A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI”

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
Alapítási engedély száma: A 82/243/2012.
Adatszolgáltatás száma: D/1493/2012. 

 

2014 őszi képzési lehetőségek:

 I. központi képzés:

központi szervezés - egyéni jelentkezők számára

időpont: 2014. október 9-11.

jelentkezési határidő: 2014. szeptember 12.

helyszín: Nyírbátor, Kelemen Didák Lelkigyakorlatos Ház

költségek: 52.000 Ft/fő szállással, ellátással


 

 

II. kihelyezett képzés:

intézményi szervezés - csak intézményi jelentkezők számára

1. időpont:  2014. szeptember 25-27.

jelentkezési határidő: 2014. szeptember 1.

Szent Gellért Ösztöndíj - 2014 nyertesei

PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY Szent Gellért Ösztöndíj – 2014 nyertesei 

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a PPCHA kuratóriumának döntése megszületett.

Az alábbiakban olvashatják a kuratórium döntését: a nyertes intézmények listája. 

Az nyertes intézményeket külön levélben értesítettük az ösztöndíjban részesülő tanuló vagy tanulók személyéről. 

Az utófinanszírozott pályázat elszámolásához a segédanyagokat itt tudja elérni. 

Pályázat a katolikus intézmények pedagógusai számára nevelési és oktatással kapcsolatos témákban.

A KPSZTI az idén is pályázatot hirdet a katolikus óvodapedagógusok, a tanítók, a tanárok és a kollégiumi nevelők  számára nevelési és oktatással kapcsolatos témákban.

Regisztrálni a KPSZTI honlapján, a Pályázati adatlapon lehet, a jeligés pályázatot a mellékelt Formai követelmények szerint, csak elektronikusan kell beküldeni, PDF formátumban a palyazat@kpszti.hu email címre 2014. szeptember 15-ig!

A pályamunkákat kategóriánként pénzjutalommal díjazzuk.

A pályázattal kapcsolatos segítséget Kuslits Katától kaphat a +36 1 479 3013-as telefonszámon.

Pályázat határidő: 
2014/09/15
Pályázat típusa: 
Pedagógus

Szent Gellért Ösztöndíj - 2014

PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet Szent Gellért Ösztöndíj – 2014. címmel 

I. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE:

A pályázatban a katolikus intézményfenntartók által működtetett nevelési-oktatási intézmények és a KPSZTI pedagógiai szakmai szolgáltatását igénybe vevő nevelési-oktatási intézmények közül az általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák és kollégiumok vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja: az oktatási intézményekben ösztöndíj formájában rászoruló tanulók támogatása.

Jelentkezés a „Iskolák zarándoklata közösségeinkért” felhívásra

Jelentkezés a katolikus közoktatási intézmények közös „Iskolák zarándoklata közösségeinkért
zarándoklatára, nemzeti kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra.

Időpont:  2014. szeptember 13. szombat

A zárószentmise főcelebránsa: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr

Jelentkezési határidő: 2014. április 30.

További információt Dr.Leibinger Jánosné Évánál kérhet: 1 479 30 03; leibingerne@kpszti.hu

Eseménynaptár a 2013/14-es tanévre

A Sík Sándor Tanáregylet által kiadott

Eseménynaptár a 2013/14-es tanévre

pdf-formátumban letölthető a Tanáregylet honlapjáról:

Eseménynaptár 2013/14

Patrona Énekverseny

Felhívás a III. PATRONA Országos Énekversenyre

„És akinek szép a lelkében az ének,az hallja a mások énekét is szépnek.” Babits Mihály
A budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont  meghirdeti a III. PATRONA ÉNEKVERSENYT 2014. március 8-án, szombaton 10:00 órától.

Patrona énekverseny felhívás

Patrona énekverseny jelentkezés

Számlakérő

Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye

A verseny a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

PPKE pedagógus szakvizsgát adó képzés - jelentkezés a 2013-2014-es tanévre

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara pedagógus szakvizsgát adó akkreditált pedagógus továbbképzést hirdet, az idei tanévre szóló jelentkezés feltételei elérhetők itt.